Training ‘Verpleegkundige zorg aan patienten die zijn opgenomen met een acute manie’

Inleiding
De bipolaire stemmingsstoornis behoort tot de harde kern van de psychiatrie. Kenmerkend is het contrast tussen het normale functioneren van de persoon in kwestie en hoe deze zich presenteert bij een acute manische episode. Soms is klinische opname onvermijdelijk om de schade op gebied van interpersoonlijke relaties, werk, financiën en reputatie te beperken. Zeker als die opname onvrijwillig gebeurt, is dat een voedingsbodem voor nieuwe conflicten. Verpleegkundigen moeten dit alles in goede banen leiden, op opname-afdelingen die toch al gonzen van heftige interacties. Dat vergt inzicht in de aard van deze aandoening, het vermogen om grenzen te stellen en soms in te grijpen, gekoppeld aan veel tact, geduld en compassie voor de ontregelde patiënt. Juist omdat men de patiënt maar kort meemaakt, en daardoor geen goed beeld heeft van zijn normale manier van doen, is dit een moeilijke opgave. Als men de patiënt een half jaar later in zijn gewone doen zou zien, gelooft men zijn ogen niet.

Achtergrond training
Onderlegger voor de training is het onderzoek en aanbevelingen uit de uitgave ‘Verpleegkundige zorg aan patiënten die zijn opgenomen met een acute manie’. Auteurs zijn  Peter Goossens en Anja Stevens, beiden verbonden aan  het  SCBS Bipolaire Stoornissen, onderdeel van het TOPGGz netwerk Dimence Bipolair. De aanbevelingen komen rechtstreeks voortuit de praktijk van de opnameafdeling.

De training wordt gegeven vanuit de visie dat de deelnemers van de triade professional, patiënt en naastbetrokkene een eigen en gelijkwaardige inbreng hebben. Professionals brengen evidence based kennis in (verpleegkundige aanbevelingen).         Ervaringsdeskundigen en naasten illustreren deze aanbevelingen door hun ervaringsverhaal in te brengen.

Doelstelling
– De deelnemers krijgen kennis van de uitkomsten en aanbevelingen van het onderzoek en kunnen deze koppelen aan hun eigen ervaring.
– De deelnemers herkennen de urgentie van aanbevelingen van het onderzoek door de onderbouwing door ervaringsdeskundigen.
– Door het volgen van de training vergroten de deelnemers uniformiteit in- en kwaliteit van hun verpleegkundig handelen in de verpleegkundige zorg aan patiënten die zijn opgenomen met een acute manie.
– Door het volgen van de training wordt afname van handelingsverlegenheid in de verpleegkundige zorg aan patiënten die zijn opgenomen met een acute manie bereikt.

De training vindt plaats op 20 november van 08.30-13.00 uur. Aanmelden voor deze training is binnenkort mogelijk. U kunt uw belangstelling kenbaar maken via info@kenbis.nl.