Masterclass Light

Sinds 2007 wordt ieder jaar door het Kenniscentrum Bipolaire Stoornissen (KenBiS) de goed bezochte en gewaardeerde masterclass bipolaire stoornissen georganiseerd. In 2017 heeft de werkgroep masterclass van KenBiS het initiatief genomen tot de organisatie van een masterclass light.

Inhoud masterclass light
Deze masterclass light is een eendaagse cursus waar de onderwerpen diagnostiek, zelfmanagement en farmacologie ten aanzien van de bipolaire stoornis centraal staan. Een bipolaire stoornis is een ernstige aandoening. Veelal worden mensen met een bipolaire stoornis behandeld in de specialistische ggz of de topreferente ggz. Ook binnen FACT- of vergelijkbare SGGZ teams zoals regioteams of HIC teams worden mensen met een bipolaire stoornis behandeld en begeleid. De basiskennis met betrekking tot de behandeling en begeleiding van mensen met een bipolaire stoornis is in deze teams vaak beperkt aanwezig.

Doel masterclass light
Het Kenniscentrum Bipolaire Stoornissen heeft zich tot doel gesteld de kennis over de bipolaire stoornis te verzamelen, te ontwikkelen en te verspreiden. Door het aanbieden van deze masterclass light hoopt KenBiS de zorg voor mensen met een bipolaire stoornis te verbeteren.

Doelgroep
De masterclass wordt georganiseerd voor verpleegkundigen, verpleegkundig specialisten,  ervaringsdeskundigen en anders opgeleiden werkzaam binnen FACT- of vergelijkbare SGGZ teams zoals regioteams of HIC teams.

Praktische informatie
Op dit moment staat er nog geen masterclass light gepland. Je kunt je belangstelling kenbaar maken door een mail te sturen aan masterclass@kenbis.nl.

Professionals werkzaam bij een instelling die deelnemer is aan het Kenniscentrum Bipolaire Stoornissen (KenBiS) kunnen deelnemen tegen een gereduceerd tarief. De kosten voor deelname voor de masterclass light in 2024 zijn als volgt vastgesteld:
€ 175,- per cursist werkzaam bij een instelling aangesloten bij KenBiS
€ 250,- per cursist werkzaam bij een instelling die niet is aangesloten bij KenBiS
Kosten zijn inclusief koffie/thee, lunch, cursusmateriaal en de presentaties behorend bij elke bijeenkomst.

Incompany
U kunt de masterclass light bij uw instelling incompany organiseren. Het bestuur van KenBiS heeft hiervoor een aantal voorwaarden opgesteld:
– de groep bestaat uit minimaal 20 en maximaal 25 deelnemers
– de groep bestaat uit medewerkers vanuit verschillende teams van de organisatie (bijvoorbeeld FACT-, opname- en IHT-teams)
– kosten voor deelname zijn € 150,- voor deelnemers werkzaam bij een deelnemende KenBiS-instelling. Deelnemers elders werkzaam betalen € 225,-.
– de organiserende instelling krijgt een vastgestelde vergoeding voor de zaalhuur en catering van KenBiS

Wilt u de masterclass light binnen uw organisatie incompany organiseren? Neem dan contact op met het bureau van KenBiS via masterclass@kenbis.nl.