Train de trainercursus PE

Ed van Gent was in de jaren tachtig van de vorige eeuw wereldwijd de eerste die psycho-educatiecursussen voor mensen met een bipolaire stoornis en hun betrokkenen opgezet heeft. Anderen volgden hem en inmiddels hoort de cursus in Nederland bij de standaardbehandeling.

Het is goed aangetoond, dat het volgen van de cursus de kans op een recidief kleiner maakt. Sinds de beginjaren zijn internationaal verschillende modellen van psycho-educatie onderzocht, wat voor het Kenniscentrum Bipolaire Stoornissen (KenBiS) aanleiding was om een nieuw prototype te ontwikkelen. Alle onderzochte cursussen behelzen thema’s als: het bio-psychosociale model, een beschrijving van de verschillende episodes en het herkenning van vroege symptomen en gebruik van medicatie. Sommige cursussen leggen bijzondere nadruk op zelfmanagement en psychologische behandelvormen als verbetering van de communicatie, probleem oplossen en stressreductie.

Deze psychologische elementen ontbraken tot nu in de gebruikelijke Nederlandse formats en zijn in de huidige cursus opgenomen. Dit maakte wel nodig dat het aantal bijeenkomsten moest worden verhoogd naar twaalf. Net als voorheen is de nieuwe cursus voor patiënten samen met hun betrokkenen. De cursus wordt gegeven door twee behandelaars. Soms wordt een ervaringsdeskundige als tweede cursusleider ingezet. Al enige ervaring in het behandelen van mensen met een bipolaire stoornis en het werken met groepen is nodig. Een handboek voor de cursusleider geeft didactische aanwijzingen en beschrijft voor elke sessie de leerdoelen, inhoud en werkvormen. Ook is er een werkboek voor de cursisten.

In de train the trainer cursus raak je bekend met de theoretische achtergronden, wegwijs in het cursusmateriaal, oefen je de psycho-educatiecursus te geven en leer je omgaan met valkuilen en moeilijke situaties.

Praktische informatie train de trainer cursus

Op dinsdag 19 november 2024 organiseert het Kenniscentrum Bipolaire Stoornissen opnieuw de train de trainercursus voor de psycho-educatiecursus bipolaire stoornissen. Deze training wordt georganiseerd bij Altrecht, locatie Zeist; Facilitaire Dienstengebouw, het adres is Levenspad 1, 3705WB te Zeist.

Accreditatie wordt aangevraagd bij de V&VN en VSR.

Aanmelden voor deze cursus kan door dit aanmeldformulier in te vullen. Er kunnen maximaal 20 mensen deelnemen aan deze cursus. Na je inschrijving ontvang je een bevestiging van je deelname waarmee je inschrijving definitief is.

Koffie/thee en een lunch zijn inbegrepen in de prijs.

Deelnamekosten
Professionals werkzaam bij een instelling die deelnemer is aan het Kenniscentrum Bipolaire Stoornissen (KenBiS) kunnen deelnemen tegen een gereduceerd tarief. De kosten voor deelname voor de train de trainerecursus zijn voor 2024 als volgt vastgesteld:
€ 175,- per cursist werkzaam bij een instelling aangesloten bij KenBiS
€ 250,- per cursist werkzaam bij een instelling die niet is aangesloten bij KenBiS

Er kunnen maximaal 20 mensen deelnemen aan de cursus. Inschrijving gaat in volgorde van aanmelding. Na ontvangst van je aanmelding ontvang je van ons een bevestiging van uw inschrijving waarmee je inschrijving definitief is. Annuleren kan tot een maand voor de cursus kosteloos. Komt je annulering later bij ons binnen dan brengen wij 50% van de deelnamekosten in rekening. Bij verhindering is plaatsvervanging altijd toegestaan.

Voorbereiding
Om deel te nemen aan deze cursus is het van belang dat de opdrachten voorafgaand aan de cursus worden voorbereid door de deelnemers. De voorbereiding houdt in dat je je inleest in een aantal hoofdstukken en ongeveer twee bijeenkomsten voorbereid zodat daarmee tijdens de cursusdag geoefend kan worden. Een goede voorbereiding is van essentieel belang voor het goed laten verlopen van deze cursusdag. De dag is succesvoller wanneer iedereen de voorbereiding heeft gedaan

Ervaringsdeskundigen die belangstelling hebben om deel te nemen kunnen contact opnemen met Jans Folkersma, regiocoordinator, via regiocoordinator@plusminus.nl.