BRIDGE onderzoek, BRain Imaging, Development & GEnetics, een studie naar de ontwikkeling van een psychiatrische stoornis

Betrokken instelling

    Universitair Medisch Centrum Utrecht

Betrokken personen

    Marloes Vleeschouwer, Msc, onderzoeker in opleiding
    Janna Marie Hoogendam, Msc, onderzoeker in opleiding
    Dr. M. Vink, onderzoeker
    Dr. M.H.J. Hillegers, kinder- en jeugdpsychiater

Startdatum en looptijd

2010 – 2020

Achtergrond van het onderzoek

Kinderen van ouders met schizofrenie of een bipolaire stoornis hebben een verhoogd risico op een stoornis in de hersenontwikkeling en op het ontwikkelen van een psychiatrische stoornis. Onbekend is echter welke factoren in deze atypische ontwikkeling een rol spelen: wat zijn risicofactoren en wat zijn beschermende factoren? Deze vragen staan in dit onderzoek centraal. Zowel de invloed van biologische, psychologische als sociale factoren zal onderzocht worden.

Doelstelling van het project

Doel van dit onderzoek is om, via het onderzoeken van ontwikkelingstrajecten, neurobiologische, neuropsychologische, klinische en omgevingskarakteristieken te identificeren die een rol spelen bij de ontwikkeling van kinderen van (1) ouders met schizofrenie, (2) ouders met een bipolaire stoornis en (3) ouders zonder een psychiatrische diagnose. Hierbij gaat het zowel om de ontwikkeling van eventuele psychopathologie als de functionele en structurele ontwikkeling van het brein.

Hoe wordt het onderzoek uitgevoerd?

Het BRIDGE onderzoek vindt plaats in het kader van de High Risk Polikliniek van de afdeling psychiatrie van het UMC Utrecht. Het is een longitudinaal onderzoek, waarin kinderen en jongeren (leeftijd bij inclusie: 10-16 jaar) één keer per drie jaar uitgenodigd worden voor verschillende bezoeken aan het Universitair Medisch Centrum Utrecht. Tijdens deze bezoeken zullen interviews en vragenlijsten worden afgenomen. Daarnaast zullen structurele en functionele hersenscans worden gemaakt met behulp van MRI en wordt bloed afgenomen voor DNA- en immunologisch onderzoek. In totaal worden de deelnemers maximaal vier keer uitgenodigd, of totdat zij de leeftijd van 22 jaar hebben bereikt. Ouders worden ook geïnterviewd tijdens het onderzoek.

Zijn er al (voorlopige) resultaten?

Nee.