T-BIDE: Onderzoek naar rTMS bij bipolaire depressie

Dit jaar gaat een grote, gerandomiseerde klinische trial van start naar de werkzaamheid van repetitieve transcraniële magnetische stimulatie (rTMS) bij mensen met een bipolaire depressie (T-BIDE).

Deze innovatieve studie, die een initiatief is van Amsterdam UMC/GGZinGeest (dr. Eric van Exel / prof. dr. Odile van den Heuvel), Radboudumc (dr. Philip van Eijndhoven) en Pro Persona Expertisecentrum Depressie (drs. Marc Lochmann van Bennekom), wordt gefinancierd uit een ZonMW doelmatigheidssubsidie van 800.000 euro en wordt uitgevoerd in samenwerking met Altrecht, PsyQ, UMC Groningen, de vereniging voor patiënten en naastbetrokkenen ‘Plusminus’ en het Trimbos Instituut.

rTMS is bij unipolaire depressie een werkzame interventie gebleken. Er zijn ook aanwijzingen voor werkzaamheid bij de bipolaire depressie, maar dit is nog onvoldoende onderzocht. In deze studie worden in de komende 3 jaar 230 patiënten met een bipolaire depressie, die onvoldoende hebben gereageerd op 2 medicamenteuze behandelstappen, per lot toegewezen aan 5 weken behandeling met actieve rTMS of placebo (sham) rTMS. Er wordt gekeken naar de effecten op depressieve klachten, mogelijke bijwerkingen en kosteneffectiviteit van deze behandeling. Mensen die in eerste instantie met sham rTMS worden behandeld, krijgen nadien de mogelijkheid alsnog met actieve rTMS behandeld te worden.