NP3-offspring studie

De Nationale Postpartum Psychosis Prevention Offspring Study (NP3-offspring) wordt uitgevoerd door de afdeling Psychiatrie van het Erasmus MC. Er is nog heel weinig onderzoek gedaan naar de vroege ontwikkeling van kinderen van vrouwen met een bipolaire spectrum stoornis. Het doel van dit onderzoek is het in kaart brengen van de ontwikkeling van jonge kinderen wiens moeder een bipolaire stoornis heeft of een postpartum psychose heeft gehad.

Het onderzoek naar de ontwikkeling van het  kind zal in de thuissituatie plaatsvinden. Tijdens het huisbezoek nemen we een ontwikkelingstest af (de Bayley), dit duurt ongeveer 90 minuten. Daarnaast vragen we de moeder om een vragenlijst in te vullen.

Vrouwen die een bipolaire stoornis hebben of een postpartum psychose hebben doorgemaakt, een kind hebben in de leeftijd tussen 2 en 5 jaar en voldoende Nederlands spreken, kunnen deelnemen.

Kent u iemand die deel zou willen nemen? Of heeft u zelf interesse in deelname? Neem dan gerust contact op met de coördinerend onderzoeker (dr. A. Beerthuizen, mail: a.beerthuizen@erasmusmc.nl; tel.: 010-7044234).