Onderzoek naar de behandeling van bipolaire stoornissen

In december 2009 is gestart met een grootschalig onderzoek naar de behandeling van patiënten met een bipolaire stoornis in Nederland. De aftrap van dit onderzoeksproject was een oriënterende enquête onder alle psychiaters in ons land, uitgevoerd door het Kenniscentrum Bipolaire Stoornissen in samenwerking met de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie. In vervolg op deze enquête zal onderstaand onderzoek worden uitgevoerd.

Treatment of bipolar disorders in the Netherlands

De studie (titel: Treatment of bipolar disorders in the Netherlands) onderzoekt de huidige stand van zaken met betrekking tot de behandeling van patiënten met een bipolaire stoornis in de dagelijkse praktijk. Hiervoor worden  een groot aantal psychiaters en hun patiënten in uiteenlopende behandelsettingen benaderd. In deze studie wordt zowel gekeken naar de organisatie van de zorg (op het niveau van de behandelaar) als naar de effecten van de behandeling (op het niveau van de individuele patiënt en een naastbetrokkene). De brede basis van dit onderzoek zal naar verwachting beter zicht geven op de “unmet needs” en dilemma’s bij de behandeling van deze complexe aandoening “in real life clinical practice”. De uitkomsten kunnen ook richtinggevend zijn voor de inspanningen van het Kenniscentrum Bipolaire Stoornissen in de komende jaren: wat gaat er goed, en wat kan er beter?

Het onderzoek wordt uitgevoerd door de afdeling Bipolair van Altrecht in samenwerking met het Kenniscentrum Bipolaire Stoornissen, GGZinGeest/VUmc en de afdeling psychiatrie van het UMC Groningen. Het onderzoek staat onder leiding van Prof. Dr. Ralph Kupka, Prof. Dr. Willem Nolen en Dr. Eline Regeer. Hoofdonderzoeker is Janwillem Renes, psychiater van Altrecht Bipolair (j.renes@altrecht.nl).