EURAP Onderzoek

Dit onderzoek is gericht op het gebruik van anti-epileptica in de zwangerschap. Tegenwoordig wordt ook een aantal van deze middelen gebruikt bij bipolaire stoornissen. Met dit onderzoek willen we graag meer inzicht krijgen in de invloed van deze medicijnen op het ongeboren kind. De verzamelde gegevens zijn van groot belang om in de toekomst de risico’s voor het kind nog verder te beperken. Ook kan met de resultaten betere voorlichting en begeleiding gegeven worden aan vrouwen die deze medicatie gebruiken. Graag komen wij in contact met vrouwen die deze medicatie om welke reden dan ook gebruiken. Voor meer info www.eurap.nl