MARIO project – Mood And Resilience in Offspring

Begin 2019 startte de werving voor het MARIO-project (Mood And Resilience in Offspring). Dit grootschalige 8-jarig project richt zich op kinderen van ouders met stemmingsstoornissen.

Het doel van het project is om depressie bij kinderen van ouders met een stemmingsstoornis
1) beter te begrijpen,
2) eerder te signaleren en
3) het ontstaan van depressie te voorkomen door middel van preventie.

Doel 1 ‘de MARIO cohortstudie’ heeft als doel om beter te begrijpen waarom sommige kinderen van ouders met een stemmingsstoornis zelf ook stemmingsklachten krijgen en andere kinderen niet. Om hier achter te komen, worden er gedurende 4 jaar tijd verschillende biologische en psychologische metingen gedaan bij kinderen en ouders (met en zonder stemmingsproblemen) die eerder met de NESDA, Bipolar Genetics, OPPER, Image_AL en/of Bridge studie hebben meegedaan. Op deze manier hopen we erachter te komen welke factoren kinderen tegen een stemmingsstoornis kunnen beschermen.

Met doel 2 ‘de MARIO screeningstudie’ willen we stemmingsklachten bij kinderen van ouders met psychiatrische problemen beter en eerder herkennen. We hebben een korte vragenlijst ontwikkeld ‘de MARIO-check’, waarvan wij willen onderzoeken hoe goed deze signaleert of een kind wel of juist geen stemmingsklachten heeft. Hiervoor vragen we kinderen en ouders om de MARIO-check in te vullen en mee te doen aan een kort telefonisch interview. Dit duurt in totaal ongeveer 15-30 minuten. Alles kan vanuit huis en mensen hoeven niet naar een onderzoekslocatie te komen. Zoals hierboven staat zijn we hard op zoek naar deelnemers van 10-25 jaar met een ouder met psychiatrische problematiek. Als u interesse heeft kunt u meer informatie vinden op onze website: www.mario-project.nl. U kunt ons ook mailen op: MARIO-check@ggzingeest.nl.

Ten slotte willen we met doel 3 ‘de MARIO preventiestudie’ onderzoeken of we het ontstaan van een stemmingsstoornis bij kinderen van ouders met psychiatrische problemen kunnen voorkomen door het volgen van een online programma. Tijdens dit programma komen kinderen bijvoorbeeld meer te weten over stemmingsstoornissen en leren ze hoe ze beter kunnen omgaan met negatieve emoties.

Kortom, met de MARIO studie proberen we het ontstaan van stemmingsklachten bij kinderen van ouders met psychiatrische problematiek beter te begrijpen, herkennen en voorkomen. De resultaten van deze studie zullen hopelijk een positieve invloed hebben op het leven van honderdduizenden kinderen in Nederland.

Het MARIO-project is een samenwerking tussen psychiaters, patiënten, verzekeringen, gemeenten en onderzoekers van ErasmusMC-Sophia, VUmc, UMC Utrecht, LUMC en het UMC Groningen.

Lees hier meer over het MARIO-project.