Lithium bij dialyse-afhankelijke patiënten: de huidige praktijk in Nederland

Lithium bij dialyse-afhankelijke patiënten: de huidige praktijk in Nederland

Achtergrond
Huidige richtlijnen adviseren om lithium te staken bij patiënten met een GFR onder de 40 ml/min/1,75m², hetgeen grote implicaties kan hebben voor de psychische gezondheid van patiënten met een ernstige psychiatrische aandoening zoals een bipolaire stoornis. Eindstadium nierfalen komt bij lithiumgebruikers bovendien acht keer vaker voor dan in de algemene bevolking. Bij patiënten bij wie de nierfunctie zover gedaald is dat zij zijn aangewezen op hemodialyse, is het starten van lithium echter weer een optie.

Doelstellingen
Over de gelijktijdige behandeling met lithium en nierdialyse zijn maar een klein aantal case reports verschenen en voor zover wij weten geen landelijke of internationale richtlijnen. Desalniettemin zullen er in Nederland verschillende medisch specialisten zijn met ervaring en expertise op dit gebied. Ons doel is om de expertise van collega’s in het land te bundelen en zodoende aanbevelingen te formuleren voor collega apothekers, nefrologen en psychiaters. Hiervoor vragen wij uw hulp.

Hoe wordt het onderzoek uitgevoerd?
Wij zoeken specialisten die ervaring hebben met gelijktijdige behandeling met lithium en nierdialyse.

Het onderzoek bestaat uit twee delen en wordt gedaan met behulp van een tweetal vragenlijsten:
De eerste vragenlijst is laagdrempelig in te vullen en bevat vragen over de algemene behandelstrategie bij gelijktijdige behandeling met lithium en nierdialyse.
Ter aanvulling op de eerste vragenlijst wordt in de tweede vragenlijst naar dossierinformatie van specifieke casus gevraagd. Indien u wilt deelnemen aan het tweede deel van de studie, neem contact op via lithium&dialyse@reiniervanarkel.nl. Voor deelname aan de studie is het niet noodzakelijk om de tweede vragenlijst in te vullen. Wij stellen dit echter wel zeer op prijs.

Eventueel kan het dossieronderzoek verricht worden door een betrokken arts-assistent, student-assistent of onderzoeksassistent. Als laatste alternatief kan, indien praktisch haalbaar, de onderzoeker (W. Kuiper) op locatie komen om het dossieronderzoek te doen.

Looptijd van de studie
Inclusie voor de studie loopt van maart 2021 tot 2022.

Uitgebreidere informatie
Informatiebrief (en toestemmingsformulier)

Betrokken instellingen
Reinier van Arkel
Jeroen Bosch Ziekenhuis

Betrokken personen
Dr.  Koen Grootens, psychiater, opleider psychiatrie
Dr.  Angèle Kerckhoffs, Internist-nefroloog, geriater
Wytse Kuiper, Msc, psychiater in opleiding

Heeft u vragen?
Neem gerust contact op via ons e-mailadres: lithium&dialyse@reiniervanarkel.nl