Onderzoek naar de monitoring van lithiumbehandeling

Op de KenBiS Klinisch Wetenschappelijke Vergadering in september 2016 heeft Mariette Nederlof, MSc, een internationaal onderzoek naar de monitoring van lithiumbehandeling geïntroduceerd dat momenteel wordt uitgevoerd door de Vakgroep Farmaceutische Wetenschappen van de Universiteit Utrecht.

Het uitvoeren van lithium monitoring verschilt per land. Bedoeling is te onderzoeken hoe dit in wereldwijd in de dagelijkse praktijk wordt gedaan. Ons eerste doel is om te onderzoeken hoe het monitoren van lithium daadwerkelijk in de praktijk gebeurt. Daarnaast willen wij een overzicht geven over richtlijnen en protocollen in verschillende landen.

Hoe kunt u bijdragen aan dit onderzoek?
Wij vragen u om een korte enquête in te vullen, die u kunt vinden op de website www.bit.ly/lithiumsurvey. De enquête is Engelstalig vanwege het internationale karakter van de studie. Deelname is geheel anoniem en neemt ongeveer 15 minuten in beslag.