Maastricht UMC+

Afdeling psychiatrie Maastricht UMC+

De afdeling psychiatrie van het Maastricht UMC+ (MUMC) biedt topklinische zorg en heeft een supraregionale functie, o.a. op het gebied van diagnostiek en behandeling van (therapieresistente) stemmingsstoornissen.

Aanbod
Diagnostiek en behandeling van patiënten met een bipolaire stoornis.

Op de polikliniek voor stemmingsstoornissen vinden second opinions plaats bij bipolaire patiënten en worden bipolaire patiënten langdurend behandeld volgens het case-managers model.

Binnen de dagbehandeling van onze afdeling wordt een aantal malen per jaar een cursus Psycho-educatie voor patiënten en familieleden gegeven. Daarnaast is recent een cursus Contragedrag gestart voor bipolaire patiënten, die, ondanks medicatie, onvoldoende stabiel zijn.

In samenwerking met het Lucas Andreas ziekenhuis in Amsterdam wordt eenmaal per jaar een cursus Psycho-educatie voor hulpverleners verzorgd.

Expertise
Cognitieve stoornissen bij bipolaire patiënten en psycho-educatie voor patiënten en hulpverleners.

Onderzoek
Wetenschappelijk onderzoek op het gebied van de bipolaire stoornis richt zich vooral op cognitieve stoornissen bij bipolaire patiënten, waarbij in een prospectief onderzoek met name wordt gekeken naar gen-omgevingsinteracties en de relatie met schizofrenie.

Contact- en adresgegevens
Maastricht UMC+
Afdeling Psychiatrie
Postbus 5800
6202 AZ Maastricht
Telnr. 0433-877100

Contactpersoon:
Ingrid Thomissen (e-mail: ingrid.thomissen@mumc.nl)

Website