Reinier van Arkel

Reinier van Arkel in ‘s-Hertogenbosch is de oudste psychiatrische instelling in Nederland met een rijke historie, welke terugvoert tot in het jaar 1442 van de middeleeuwen. Deze langdurige ervaring van psychiatrische zorgverlening wordt thans vorm gegeven middels verschillende zorgprogramma’s, welke zijn gebaseerd op hedendaagse kennis en deskundigheid.

Aanbod

Binnen de instelling is een expertiseteam bipolaire stoornissen werkzaam, welke zich tot doel stelt de zorg voor de patiënt met een bipolaire stoornis en zijn familieleden optimaal te laten verlopen, conform het zorgprogramma stemmingsstoornissen. Voor interne en externe verwijzers bestaat de mogelijkheid van consultatie en het doen van second opinions.

Expertise

Specifieke expertise is aanwezig op het vlak van erfelijkheid van de bipolaire stoornis met mogelijkheid van consultatie aan verwijzers en aan patiënten en familieleden.

Onderzoek

Diverse medewerkers binnen de Reinier van Arkel participeren in wetenschappelijk onderzoek op het gebied van de bipolaire stoornis in samenwerking met de andere partners van het KenBis:

  • Tweelingstudie naar risicofactoren en structurele hersenafwijkingen bij de bipolaire stoornis
  • The segregation and haplotype of symptom dimensions in mood disorders and schizophrenia
  • METSYS onderzoek; metabool syndroom door gebruik van stemmingsstabilisatoren

Contact

  • Reinier van Arkel
  • Postbus 70058
  • 5201 DZ ’s-Hertogenbosch
  • Tel: 073-6585860
  • Fax: 073-6585811
  • E-mail: r.vonk@reiniervanarkel.nl

Contactpersoon:
dr. R. Vonk, psychiater
dr. K.P. Grootens, psychiater
drs. M. Bevers

Website:
www.reiniervanarkel.nl