Mediant GGZ

Mediant biedt geestelijke gezondheidszorg in de regio Twente. Mediant heeft verschillende locaties in de steden Enschede en Hengelo. Het Centrum Bipolaire Stoornissen is onderdeel van het Circuit Acute & Curatieve Zorg. Het Centrum bevindt zich op de locatie aan de Raiffeisenstraat 44 te Enschede.
Het Centrum Bipolaire Stoornissen biedt diagnostiek, behandeling en begeleiding aan mensen met een Bipolaire Stoornis. Het team is multidisciplinair samengesteld en bestaat uit een psychiater, een nursepractitioner, sociaal psychiatrisch verpleegkundigen, een psychotherapeut, een systeemtherapeut, een ambulant verpleegkundige, een ervaringsdeskundige en een secretaresse.
Het Bipolaire Team werkt nauw samen met andere klinische -, deeltijd- en poliklinische afdelingen.

Missie

Het leveren en verbeteren van zorg aan cliënten met een Bipolaire Stemmingsstoornis.

Ons aanbod

Behandeling wordt geboden volgens de richtlijn Bipolaire Stoornissen en bestaat uit de volgende onderdelen:

  • Diagnostiek( inventariseren van klachten, ziektegeschiedenis, heteroanamnese
    (gesprek met familie), afnemen van vragenlijsten en somatisch onderzoek.
  • Voorlichting en psycho-educatie zowel individueel als in een groep samen met partner of naast betrokkenen
  • Aanleren van zelfmanagement( lifecharts, signaleringsplannen, contragedrag)
  • Medicamenteuze behandeling
  • Psychotherapie, cognitieve gedragstherapie/systeemtherapie( gezinsgerichte therapie)
  • Hulp bij daginvulling en werk( wij werken nauw samen met het circuit Herstel van Mediant)
  • Betrekken van familie of sociaal steunsysteem bij de behandeling, in overleg en met toestemming van patiënt.
  • Participatie door ervaringsdeskundige in lotgenotengroep en psycho-educatiegroep.

Onderzoek

Wij vinden wetenschappelijk onderzoek belangrijk en wij participeren hier dan ook veelvuldig in.

Second Opinion

Wij bieden de mogelijkheid op verzoek van cliënten of hun behandelaren om adviezen over diagnostiek en behandeling te geven. Belangrijk is wel dat de vragen duidelijk zijn en er relevante informatie over het beloop van de stoornis beschikbaar is.

Zorgpaden

Binnen Mediant werken wij sinds september 2011 met zorgpaden. Dat wil zeggen dat per diagnose een traject is afgesproken waarin duur en inhoud van zorg vaststaan. Dit geeft transparantie in de zorgverlening. De cliënt weet wat hij krijgt en kan verwachten.
Omdat een Bipolaire Stoornis een chronische ziekte is, is het zorgpad niet eindig. Het zorgpad Bipolaire Stoornissen bestaat uit drie verschillende fasen, basis of diagnostiek fase, acceptatie fase en stabiele fase. De zorgactiviteiten zijn erop gericht om de verschillende fasen goed te doorlopen.

Medewerkers Centrum Bipolaire Stoornissen

Mw. S. Beumer, psychiater en programmamanager
Mw M. van Bendegem, VS, aanspreekpunt
Dhr. W. van der Worp, teamleider
Dhr B. Kelderman, SPV/ cognitief gedragstherapeutisch medewerker
Mw. M. Leuwerink, SPV
Mw. M. van Velthuijzen, Vio SPV
Mw F. Kruyff, ambulant verpleegkundige
Mw. L Dijk, ervaringsdeskundige

Contact:
Mediant Centrum Bipolaire Stoornissen
Raiffeisenstraat 44
7514 AM Enschede
053-4881890

e-mail: bipolair@mediant.nl
website: www.mediant.nl