GGNet

GGNet is een organisatie voor geestelijke gezondheidszorg en biedt alle soorten psychische hulp, van preventieve cursussen tot langere therapievormen.

GGNet is voor iedereen en altijd dichtbij. Vanuit zo’n 60 locaties in Gelderland helpen wij onze cliënten. Jaarlijks maken rond de 25.000 mensen gebruik van onze zorg. We hebben ruim 2.400 medewerkers in dienst en ruim 400 vrijwilligers zetten zich in voor onze cliënten.
Er zijn 5 behandellocaties die ook wel RGC’s worden genoemd, deze bevinden zich in Apeldoorn, Zutphen, Zevenaar, Doetinchem en Winterswijk.
GGNet is aangesloten bij het landelijke Kenniscentrum Bipolaire Stoornissen, dit betekent dat er veel belang wordt gehecht aan het optimaliseren van de diagnostiek en behandeling van deze groep patiënten.

Aanbod

GGNet wil psychische, ernstige psychosociale problemen en/of psychiatrische stoornissen helpen voorkomen. Daarnaast wil GGNet mensen met psychische, ernstige psychosociale problemen en/of psychiatrische stoornissen behandelen, begeleiden en helpen om zoveel als mogelijk en wenselijk zelfstandig in de samenleving te kunnen functioneren.

Veel expertise en aandacht voor mensen met een bipolaire stoornis

Binnen GGNet bestaat het voornemen om in elk van de RGC’s een bipolaire poli op te richten waar onze patiënten niet alleen conform de huidige richtlijnen worden behandeld, maar waar ook gestreefd wordt om langdurige behandeling met continuïteit van zorg mogelijk te maken met een multidisciplinair team. Op dit moment zijn er al twee poli’s actief, één in Doetinchem en één in Winterswijk. In Zutphen, Apeldoorn en Zevenaar worden deze op korte termijn opgestart.
Een greep uit onze expertise en het behandelaanbod:

  • In elk RGC van GGNet wordt een psycho-educatiecursus gegeven. Het streven is om in elk RGC ook een lotgenotengroep te laten draaien.
  • De deskundigheid van de verpleegkundige betrokken bij de behandeling blijkt uit deelname aan de Masterclass georganiseerd door het KenBis.
  • Er is deelname aan wetenschappelijk onderzoek.
  • Er bestaat de mogelijkheid tot het verrichten van een second opinion.

Binnen GGNet is de expertkring Bipolaire Stoornissen actief. Deze expertkring draagt zorg voor ontmoeting en kennisuitwisseling tussen professionals. De kennisuitwisseling blijft niet beperkt tot de leden van de expertkring maar wordt door middel van symposia en themadagen gedeeld met andere professionals van binnen en buiten de organisatie. Daarnaast is één van de speerpunten het van buiten halen van actuele kennis, bijvoorbeeld via contact/ samenwerking met het landelijke kenniscentrum.

Contact

Website: www.ggnet.nl