Altrecht

Altrecht Bipolair

De zorgeenheid Bipolair van Altrecht GGZ is een poliklinisch behandelcentrum voor mensen met een bipolaire stoornis. Het behandelcentrum is onderdeel van de Divisie Lekstroom van Altrecht, en werkt nauw samen met andere klinische, deeltijd-klinische en poliklinische afdelingen van Altrecht.

Altrecht Bipolair heeft een erkenning als Top-GGZ afdeling (zie www.topggz.nl) en is lid van het Kenniscentrum Bipolaire Stoornissen (KenBiS).

 

Aanbod
Op onze polikliniek werken psychiaters, artsen wel en niet in opleiding tot psychiater, sociaal psychiatrisch verpleegkundigen, GGZ verpleegkundig specialisten, psychologen, GZ-psychologen en ondersteunende administratieve medewerkers. De behandeling is in de meeste gevallen multidisciplinair. Patiënten kunnen voor advies of behandeling worden verwezen door hun huisarts of een psychiater. Wij behandelen mensen uit de regio Utrecht, maar op indicatie ook mensen uit andere delen van het land.

Naast de acute behandeling van patiënten met een stemmingsepisoden en onderhoudsbehandeling in de stabiele fasen, verzorgen wij second opinions en kunnen psychiaters en andere professionele hulpverleners bij ons terecht voor consultatie. Daarnaast is er een ruim groepsaanbod zoals de psycho-educatiecursus, CGT, een partnerrelatie groep, en een groep voor vrouwen met vragen over zwangerschap, kraamtijd en erfelijkheid bij de bipolaire stoornis.

Expertise
Wij adviseren over alle aspecten van bipolaire stoornissen, en hebben specifieke expertise op de gebieden:

 • Diagnostiek van bipolaire spectrum stoornissen
 • Longitudinaal verloop
 • Farmacotherapie
 • Rapid cycling / therapie resistentie
 • Multidisciplinaire behandelingsstrategieën
 • Begeleiding tijdens zwangerschap en kraamtijd
 • Wetenschappelijk onderzoek

Enkele medewerkers doen naast behandeling ook wetenschappelijk onderzoek, en publiceren regelmatig in binnen- en buitenlandse boeken en tijdschriften.

Promotie-onderzoek

 • NEMESIS 2: Epidemiology of Bipolar Disorders; towards early recognition and profiling of bipolar disorder
 • Psychological mechanisms in mania
 • Treatment of Bipolar Disorders in the Netherlands ()TBDN: Behandeling van de bipolaire stoornis in Nederland

Lopende studies:

 • Dutch Dynamic Bipolar Cohort (Amsterdam-Utrecht Bipolair Cohort); focus op inter episodisch functioneren en versterken veerkracht
 • TMS in Bipolar Depression: multi-center RCT naar effect rTMS bij de bipolaire depressie (https://www.t-bide.nl/)
 • EMDR bij mensen met een bipolaire stoornis en traumagerelateerde klachten (RCT)
 • Mood disorder questionnaire (MDQ) plus: verbeteren screener naar BD bij mensen met een depressie
 • Ontwikkeling automatische manische gedachten vragenlijst
 • Onderzoek naar de haalbaarheid en effectiviteit van een groepsinterventie voor mensen met een bipolaire stoornis en hun partners die als gevolg van de bipolaire stoornis problemen in hun relatie ervaren
 • Bipolar Genetics  (BIG) met focus voor Altrecht op Lithiumrespons
 • Bi-zonder studie: stabiel zonder medicatie
 • Werving voor MARIO studie (ontwikkelen screener voor stemmingsklachten bij kinderen van ouders met psychiatrische problematiek)

Medewerkers

Voor advies over diagnostiek en de behandeling kun je de psychiaters van Altrecht Bipolair (Ralph Kupka, Janwillem Renes, Willemijn van der Veen, Eva Maassen en Eline Regeer) benaderen via het secretariaat 030-2308600 of mail: consultatie_adviesbipolair@altrecht.nl

Voor specifieke vragen zijn er de volgende experts:

Eline Regeer, psychiater:
Farmacotherapie, (Differentiaal) diagnostiek, rTMS, wetenschappelijk onderzoek, TOPGGZ

Susanne Demacker, GZ psycholoog
Psychotherapie bij de bipolaire stoornis, EMDR, CGT, bijkomende problemen bij bipolaire stoornis, rouw en acceptatie, differentiaaldiagnostiek

Joma Prinsen, GGZ Verpleegkundig Specialist
Psycho-educatiecursus, SRT, zelfmanagement

Contact

Altrecht, Altrecht Bipolair
Lange Nieuwstraat 119
3512 PG  Utrecht
030 2308600
consultatie_adviesbipolair@altrecht.nl
Website: www.altrecht.nl