Altrecht

Altrecht Bipolair

De zorgeenheid Altrecht Bipolair van Altrecht GGZ is een voorziening voor ambulante behandeling van mensen die lijden aan een stemmingsstoornis binnen het bipolaire spectrum. Het behandelcentrum is onderdeel van de Divisie Willem Arntsz van Altrecht, en werkt nauw samen met andere klinische, deeltijdklinische en poliklinische afdelingen binnen Altrecht.

Altrecht Bipolair heeft een erkenning als Top-GGZ afdeling (zie www.topggz.nl), en is lid van het Kenniscentrum Bipolaire Stoornissen (KenBiS).

Aanbod

Op onze polikliniek werken psychiaters, artsen in opleiding tot psychiater, sociaal psychiatrisch verpleegkundigen en psychologen, een GZ psycholoog, en ondersteunende administratieve medewerkers. De behandeling is in de meeste gevallen multidisciplinair. Patiënten kunnen voor advies of behandeling worden verwezen door hun huisarts of een psychiater. Wij behandelen mensen uit de regio Utrecht, maar op indicatie ook mensen uit andere delen van het land.

Naast acute behandeling van patiënten met manische of depressieve episoden en onderhoudsbehandeling in de stabiele fasen, verzorgen wij second opinions en kunnen psychiaters en andere professionele hulpverleners bij ons terecht voor consultatie.

Expertise

Wij adviseren over alle aspecten van bipolaire stoornissen, en hebben specifieke expertise op de gebieden:

  • Diagnostiek van bipolaire spectrum stoornissen
  • Longitudinaal verloop
  • Farmacotherapie
  • Rapid cycling/therapieresistentie
  • Multidisciplinaire behandelingsstrategieën

Onderzoek

Enkele medewerkers doen naast behandeling ook wetenschappelijk onderzoek, en publiceren regelmatig in binnen- en buitenlandse boeken en tijdschriften. Het belangrijkste onderzoeksproject waar Altrecht zich momenteel mee bezig houdt is:

  • Behandeling van Bipolaire Stoornissen in Nederland (Treatment of Bipolar Disorders in the Netherlands)

Medewerkers behandeling

Prof. dr. R.W. Kupka, psychiater
Mw. dr. E.J. Regeer, psychiater
Dhr. J.W. Renes, psychiater
Mw. S. Demacker, GZ-psycholoog
Mw. A. Klein Holkenborg, verpleegkundig specialist
Mw. B. Beelen, sociaal psychiatrisch verpleegkundige
Mw. P. Klein Koerkamp, sociaal psychiatrisch verpleegkundige
Mw. S. Rijken, sociaal psychiatrisch verpleegkundige
Mw. L. de Zeeuw, sociaal psychiatrisch verpleegkundige
Dhr. P. Claus, casemanager / maatschappelijk werker

Contact

Altrecht, Altrecht Bipolair
Lange Nieuwstraat 119
3512 PG  Utrecht
030 2308600
infobipolair@altrecht.nl

Contactpersonen:
J.W. Renes, psychiater

Website:
www.altrecht.nl