Antes

Antes heeft de eerste ‘lithium-polikliniek’ van Nederland opgezet. Deze polikliniek bestaat nog altijd en is nu gevestigd aan de Carnissesingel 51 te Rotterdam. Inmiddels heeft de afdeling zich ontwikkeld tot een afdeling waar cliënten met een bipolaire stoornis state-of-the-art worden behandeld en begeleid. Wij bestrijken vooral de regio Rijnmond.

In het geval het slechter gaat met een cliënt hebben wij de mogelijkheid extra zorg toe te voegen. Er zijn uitgebreide mogelijkheden voor deeltijdbehandeling en intensieve thuiszorg. Eventueel kan overgegaan worden tot een opname. Wij bieden regelmatig psycho-educatiecursussen aan en hebben goed contact met de regionale patiëntenvereniging.

In Rotterdam-Zuid houden wij ons specifiek bezig met patiëntenvoorlichting. Dr. R. Hoekstra heeft het boek ‘Manisch depressief. En nu?’, dat oorspronkelijk is geschreven door Hans Kamp, volledig herschreven. Dit boek is als voorlichtingsmateriaal zeer aanbevelenswaardig.

Kennis van lithium is een van onze speerpunten. Samen met de internist-nefroloog en de klinisch-farmacoloog van het Maasstad Ziekenhuis zijn wij bezig met verschillende onderzoeksprojecten op het gebied van lithium. Verder hebben wij het platform www.allesoverlithium.nl ontwikkeld. Hier hebben lithiumgebruikers en professionals de mogelijkheid vragen te stellen aan een deskundigenpanel.

Contact
Antes
Polikliniek Bipolaire Stoornissen
Locatie Carnissesingel 51, 3083 JA Rotterdam
Tel: 088-358 58 30

Contactpersoon voor het kenniscentrum
Dr. R. Hoekstra, psychiater

Website: www.anteszorg.nl