UMCU

Universitair Medisch Centrum Utrecht

Aanbod & expertise
Wij bieden poliklinische en klinische diagnostiek, ook als er intensieve verpleging nodig is (op HIC). Er is expertise in elke levensfase en specifieke expertise op de transities (van jeugd naar volwassen en van volwassen naar oudere-volwassene) en de rol van trauma. Behandeling en diagnostiek gaat altijd samen met een uitgebreidere differentiaal diagnose.

De diagnostiek (inclusief second opinions) en behandeling kan zowel poliklinisch, in deeltijd of klinisch plaatsvinden. Het zorggebied van het UMC Utrecht is supra-regionaal.

De diagnostiek en behandeling zijn multidisciplinair. Het team bestaat uit psychiaters, artsen in opleiding, klinisch psychologen, GZ psychologen, psychologen i.o., systeemtherapeuten, vaktherapeuten (beeldend en psychomotorisch), ouderbegeleiders, maatschappelijk werkende, verpleegkundigen, verpleegkundig specialisten GGZ en ervaringsdeskundigen. We hebben extra aandacht voor levensstijl en somatische problemen en er is directe samenwerking met overige relevante specialismen o.a. interne geneeskunde, geriatrie en neurologie.

Behandeling
·        Farmacotherapie
·        Psychoeducatie voor jongeren, parallel groep met ouders/verzorgers
·        Op indicatie: psychotherapie (CGT: cognitieve gedragstraining), EMDR, ouderbegeleiding, gezinstherapie.
·        Modulair aanbod: beeldende therapie en psychomotorische therapie
·        Groepsbehandelingen binnen de verschillende zorgprogramma’s.
·        Op indicatie onderwijs: Fritz Redl school voor SO en VSO. Deze is verbonden aan het UMCU en Altrecht GGZ
·        Jongeren, waarbij het vermoeden is dat er sprake zou kunnen zijn van een bipolaire stoornis, kunnen worden gezien voor diagnostiek.

Wetenschappelijk Onderzoek
ADMIRED: Het ADMIRED project (Ai Driven MonItoRing Equipment for Bipolar Disorder) richt zich op de ontwikkeling van een tool om nieuwe episodes van een bipolaire stoornis te voorkomen. Hiervoor wordt een applicatie ontwikkeld die in staat is om continu relevante psychologische en fysiologische omstandigheden van patiënten te monitoren (zoals stemming, hartslag, beweging, slaap). Het ADMIRED systeem heeft als doel het aantal terugvallen en ziekenhuisopnames te verminderen, de kwaliteit van leven van patiënten en hun families te verbeteren, en de directe en indirecte kosten van de ziekte te verminderen.
De MARIO studie: In het MARIO project staat veerkracht centraal. Het doel van dit onderzoek is om meer te weten te komen over hoe en waarom kinderen van een ouder met een stemmingsstoornis meer risico lopen om zelf een stemmingsstoornis te krijgen, en hoe zij hiertegen beschermd kunnen worden. Lees meer >
De MELIA studie: Antipsychotica zijn effectieve medicijnen voor patiënten met schizofrenie of andere psychotische stoornissen en patiënten met een bipolaire stoornis. Een vaak voorkomende en hinderlijke bijwerking van antipsychotica is gewichtstoename. Het is nog onduidelijk of metformine, een medicijn dat op dit moment wordt voorgeschreven voor suikerziekte, in combinatie met leefstijlsessies van nut is om gewichtstoename door antipsychotica te verminderen. Lees meer >
Dutch Older Bipolars: Ouder worden met een bipolaire stoornis kan gepaard gaan met geheugenproblemen en lichamelijke ziektes, die de zelfredzaamheid nadelig beïnvloeden. Het doel van DOBi is om meer te weten te komen over veroudering bij bipolaire stoornis en waarom sommige mensen met een bipolaire stoornis versneld verouderen.
De Bipolar Genetics studie (voorheen de BiG, tegenwoordig het Dutch Bipolar Cohort), is een grote landelijke studie van meer dan 1800 mensen met een bipolaire stoornis, gezonde controles en familieleden.
Contact- en adresgegevens

UMC Utrecht, afdeling Psychiatrie
Huispostnummer A00.241
Postbus 85500
3508 GA Utrecht
Tel: 088-755 8180
Fax: 088-755 5466

Contactpersoon
Voor inlichtingen en verwijzingen kunt u contact opnemen met het Advies- en aanmeldteam (088- 755 58 88, aat@umcutrecht.nl).
Lees meer over onze verwijsprocedure >

Onderzoek
Bij vragen over het onderzoek kunt u contact opnemen met Marleen Rademaker, via OTpsychiatrie@umcutrecht.nl

Website
UMCU Psychiatrie
Wetenschappelijk onderzoek afdeling Psychiatrie