UMCU

Universitair Medisch Centrum Utrecht

Aanbod

Binnen de twee zorglijnen, Affectief & Psychotische stoornissen en Risico & Preventie, van het UMC Utrecht vindt diagnostiek en behandeling plaatst. Binnen het UMCU is er een integratie van de kinder-en jeugdpsychiatrie en volwassenpsychiatrie. Er is expertise op het gebied van diagnostiek naar bipolaire en psychotische stoornissen bij kinderen en jongeren.

De diagnostiek (inclusief second opinions) en behandeling kan zowel poliklinisch, in deeltijd of klinisch plaatsvinden.

Het zorggebied van het UMCU is supra-regionaal

De diagnostiek en behandeling zijn multidisciplinair. Het team bestaat uit psychiaters, artsen in opleiding, GZ psychologen, psychologen i.o. systeemtherapeuten, vak therapeuten (beeldend en psychomotorisch), ouderbegeleiders, maatschappelijk werkende, verpleegkundigen en verpleegkundig specialisten. Er is de mogelijkheid voor uitgebreid somatisch onderzoek inclusief beeldvormend onderzoek (MRI) en er is directe samenwerking met overige relevante specialismen o.a. de genetica.

Behandeling

  • Farmacotherapie
  • Psychoeducatie
  • Psychoeducatie voor jongeren, parallel groep met ouders/verzorgers
  • Op indicatie: psychotherapie (CGT: cognitieve gedragstraining), EMDR, ouderbegeleiding, gezinstherapie.
  • Modulair aanbod: beeldende therapie en psychomotorische therapie
  • Op indicatie onderwijs: Fritz Redl school voor SO en VSO. Deze is verbonden aan het UMCU en Altrecht GGZ

Expertise

Een onderdeel van de zorglijn Risico & Preventie is de DETACT poli. Deze biedt de mogelijk voor het tijdig opsporen van psychiatrische problemen bij kinderen en jongeren tot 30 jaar die op basis van familiaire belasting of voorloper (prodromale) symptomen een verhoogd risico hebben op een bipolaire of psychotische stoornis. Kinderen van een ouder met een bipolaire stoornis kunnen bij deze polikliniek psychiatrisch worden onderzocht en behandeld. Tevens wordt laag frequente follow-up wordt aangeboden.

Wetenschappelijk Onderzoek

  • De Genen van Bipolaire Stoornis (BIG studie) : Onderzoek naar de genetische achtergrond van psychiatrische symptomen bij stemmingsstoornissen.
  • BRIDGE-onderzoek naar de ontwikkeling bij kinderen (10-16 jaar) met een vader of moeder met of een bipolaire of psychotische stoornis.

Contact-en adresgegevens

UMC Utrecht
Huispostnummer A00.241
Postbus 85500
3508 GA Utrecht
Tel: 088-755 8180
Fax: 088-755 5466

Contactpersoon

Zorglijn Risico & Preventie; DETACT poli
J. van Driesum Verpleegkundig specialist tel: 088-75 58180
Aanmeldingen via email: J.vandriesum@umcutrecht.nl

Zorglijn Affectief & Psychotische stoornissen
M. Boks, psychiater : tel: 088-75 57467, (email mboks@umcutrecht.nl)

Onderzoek
Bipolair 1 De Genen van Bipolaire Stoornis: K. Daalman: tel 088-75 53273, email k.daalman@umcutrecht.nl of M. Boks: tel 088-75 57467
Bridge-onderzoek: M.Vleeschouwer 088-75 58180 email: M.Vleeschouwer@umcutrecht.nl

Website

UMCU Psychiatrie
Bridge-onderzoek