GGz Breburg

GGZ Breburg is een specialistische instelling voor geestelijke gezondheidszorg bestaande uit meer dan 2000 medewerkers en 200 vrijwilligers. Wij bieden jaarlijks zorg aan meer dan 18.000 cliënten in Midden- en West Brabant. Wij bieden zorg op maat, waardoor iedereen, ongeacht leeftijd, achtergrond of problematiek, bij een van de centra voor diagnostiek, behandeling en zorg terecht kan met het doel weer verder te kunnen  in het dagelijks leven.

Voor de behandeling van een bipolaire stoornis zijn er op de locaties Breda en Tilburg een multidisciplinair team beschikbaar bestaande uit een psychiater, klinisch psycholoog, psychotherapeut, verpleegkundig specialist, diverse verpleegkundigen, een trajectbegeleider en een ervaringsdeskundige.

Behandelaanbod

Behandeling wordt geboden volgens de Richtlijn Bipolaire Stoornissen van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (2015) en bestaat uit o.a. de volgende onderdelen:

Diagnostiek en intakefase
Bij de intake  wordt er een uitgebreide inventarisatie gemaakt van alle klachten én  van de factoren  die een rol spelen bij het veroorzaken en in standhouden van de klachten. Daarnaast wordt de ziektegeschiedenis en eventueel eerdere hulpverlening in kaart gebracht. Indien mogelijk worden familieleden en of belangrijke anderen betrokken bij de intake. Daarnaast wordt cliënt gevraagd enkele vragenlijsten in te vullen. Ook zullen eventuele lichamelijke oorzaken  worden uitgesloten. Wanneer de diagnose bipolaire stoornis is gesteld wordt er samen  met de cliënt een  behandelplan op maat opgesteld op basis van behandeldoelen.

Farmacotherapie
Het gebruik van medicijnen is een belangrijk onderdeel van de behandeling. Regelmatig wordt gecontroleerd op de werking -en eventuele bijwerkingen van de gebruikte medicijnen. Daarnaast  vindt ook periodiek bloedonderzoek plaats, o.a. naar bloedspiegels van de medicijnen.

Psycho-educatie
Middels psycho-educatie  wordt informatie gegeven over een bipolaire stoornis en staan vragen centraal die betrekking hebben op dit ziektebeeld. Voorbeelden hiervan zijn:
– Hoe ga ik om met de ziekte?
– Hoe ga ik om met de medicatie die mij is voorgeschreven?
– Hoe kan ik vroege signalen van wisselende stemmingen beter herkennen en voorkomen dat mijn stemming (verder) ontregelt?
– Hoe kan de omgeving het beste omgaan met de cliënt met een bipolaire stoornis?
– Kan ik terug naar mijn werk?
– Wat zijn de ervaringen van anderen?

De psycho-educatie wordt individueel gegeven en/of in groepsvorm. De psycho-educatie groep bestaat uit 12 wekelijkse bijeenkomsten en is bedoeld voor cliënten met een bipolaire stoornis en hun naasten.

Zelfmanagement
De cliënt wordt geleerd om symptomen zo snel mogelijk te herkennen en passende maatregelen te nemen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de life-chart methode en het crisissignaleringsplan. Doel is dat de cliënt leert om te gaan met zijn kwetsbaarheid en de regie terugkrijgt op zijn leven.

Groepstherapie voor bipolaire stoornissen en middelenmisbruik
Bij een groot aantal van de cliënten met een bipolaire stoornis is er tevens sprake van  verslavingsproblematiek.  Wij weten echter dat middelengebruik een negatieve invloed heeft op de stemming. Het is daarom belangrijk om meer grip te krijgen op het middelengebruik. In de middelengroep leert de cliënt effectiever om te gaan met de zucht naar middelen,  door risicomomenten eerder te herkennen en door ander gedrag in te zetten.

Psychotherapie
Soms is er naast de symptomen van een  bipolaire stoornis ook sprake van andersoortige klachten die ook invloed hebben op de stemming en het algeheel functioneren. Voorbeelden zijn angstklachten, trauma of relatieproblemen. Het kan dan nuttig zijn om psychotherapie in te zetten.

Psychomotore therapie
Indien geïndiceerd  kan runningtherapie, wandeltherapie en relaxatietherapie deel uit maken van de behandeling.

Hulp bij dagbesteding en werk
Dagbesteding, vrijwilligerswerk of terugkeer naar het werk vormt een onderdeel van de behandeling. Samen met de trajectbegeleider wordt  onderzocht naar wat voor de cliënt passend is.

Ervaringsdeskundige
Ons team beschikt over een ervaringsdeskundige die indien nodig ingezet kan worden tijdens de behandeling. Deze persoon heeft zelf een behandeltraject bij een GGZ instelling doorlopen en gebruikt haar kennis en ervaring met herstel om cliënten van ons team te ondersteunen in hun eigen proces.

Daarnaast werken wij samen met onze ketenpartners.

Contactgegevens

Team Bipolaire Stoornissen Tilburg:
David Khasho, klinisch psycholoog
d.khasho@ggzbreburg.nl

Team Bipolaire Stoornissen Breda:
Sofie Deseure, psychotherapeut, s.deseure@ggzbreburg.nl
Daan van Baar, psychiater, d.vanbaar@ggzbreburg.nl

088-0165400

GGz Breburg
Teteringsedijk 3
4817 MA Breda
Tel: 088 – 0195 900
info@ggzbreburg.nl
www.ggzbreburg.nl