GGZ Noord-Holland Noord

Behandelcentrum Bipolaire Stoornissen

Het Behandelcentrum Bipolaire Stoornissen van GGZ Noord-Holland Noord is gevestigd aan de Oude Hoeverweg 10, dicht bij het centraal station van Alkmaar. Het is een specifieke voorziening voor ambulante behandeling van mensen die lijden aan een stemmingsstoornis binnen het bipolaire spectrum. Het behandelcentrum is lid van het Kenniscentrum Bipolaire Stoornissen (Dutch Foundation for Bipolar Disorders) en onderdeel van de divisie Kortdurende Psychiatrie, en werkt nauw samen met andere klinische, deeltijd klinische en poliklinische afdelingen binnen GGZ Noord-Holland Noord. De behandeling van mensen met een bipolaire stoornis vindt overigens ook bij andere onderdelen en op andere locaties van GGZ Noord-Holland Noord plaats.

Aanbod

Op onze polikliniek werken twee psychiaters, drie sociaal psychiatrisch verpleegkundigen (SPV), een klinisch psycholoog, een maatschappelijk werkende en twee ondersteunende secretaresses. De behandeling is in de meeste gevallen multidisciplinair, dat wil zeggen door de SPV samen met de psychiater. Indien nodig kunnen andere behandelaars worden ingeschakeld. De behandelaars streven ernaar om de naast betrokkenen (bijv. partners, ouders, kinderen) bij de behandeling te betrekken. De aard van behandeling wordt in overleg met de patiënt en in het licht van zijn of haar doelen en waarden in het leven vastgesteld. Iedere patiënt krijgt de basisbehandeling aangeboden: een psycho-educatiecursus (voorlichting), medicatie volgens de richtlijn, zelf-monitoring van de stemming middels life-chart en het opstellen van een signaleringsplan. Op indicatie wordt aangeboden: individuele of groepspsychotherapie, huiskamergroep (guided self-help group) en sociaal-maatschappelijke ondersteuning bij problemen met uitkering, financiën, administratie of huisvesting.

Patiënten kunnen voor behandeling worden verwezen door het Centrum voor Diagnostiek, Advies en Kortdurende Behandeling (de “voordeur”) van divisie Kortdurende Psychiatrie, GGZ Noord-Holland Noord. Ook komt het voor dat andere (specialistische) centra naar ons doorverwijzen. Het Behandelcentrum Bipolaire Stoornissen behandelt met name patiënten uit de regio Alkmaar. De duur van de behandeling is in principe onbeperkt, de intensiteit hangt af van de ernst van de klachten.

Naast reguliere behandeling van manische of depressieve episoden en onderhoudsbehandeling in de stabiele fase, doen wij second opinions en kunnen psychiaters en andere professionele hulpverleners bij ons terecht voor consultatie. Wij kunnen adviseren over alle aspecten van de bipolaire stoornis. Wij hebben met name ervaring en expertise op de gebieden:

  • farmacotherapie
  • therapieresistentie
  • psychotherapie gericht op de bipolaire stoornis of comorbide stoornissen
  • spiritualiteit en bipolaire stoornis
  • psycho-educatie
  • cognitieve stoornissen, persoonlijkheidsstoornissen en de bipolaire stoornis

Wetenschappelijke activiteiten

Het Behandelcentrum Bipolaire Stoornissen neemt deel aan onderzoek zoals METSYS (metabole afwijkingen). Er verschijnen regelmatig publicaties vanuit het behandelcentrum in binnen- en buitenlandse boeken en tijdschriften. Medewerkers van het Behandelcentrum Bipolaire Stoornissen zijn nauw betrokken bij het ontwikkelen van “evidence-based” behandelmethoden, waaronder een nieuwe gestandaardiseerde behandeling “Psycho-educatie voor patiënt en betrokkenen”. Daarnaast bevorderen medewerkers van het behandelcentrum bijscholing van professionals door het geven van lezingen en workshops.

Contact

GGZ Noord-Holland Noord, Behandelcentrum Bipolaire Stoornissen
Oude Hoeverweg 10
1816 BT Alkmaar
Tel. 088 6565010

Contactpersonen:
Dr. P.F.J. Schulte, psychiater (consultatie/second opinions), mw. K. Steltenpool, SPV (psycho-educatiecursus) en drs. T. Peetoom, Klinisch psycholoog (psychotherapie).

Website:
www.ggz-nhn.nl