PsyQ Den Haag, Rotterdam en Zaandam

De PsyQ Poliklinieken Bipolaire Stoornissen zijn onderdeel van de Parnassia Groep en zijn gevestigd in Den Haag en Rotterdam.

Het programma Bipolaire Stoornissen is een samenhangend en gefaseerd programma voor patiënten met een bipolaire stoornis. Er wordt gewerkt in een multidisciplinair team. Naast de twee grote poliklinieken in Den Haag en Rotterdam is er ook een aantal relatief kleinere poliklinieken in onder meer Zaandam. Tussen deze poliklinieken is er een intensieve samenwerking en uitwisseling van kennis en kunde. De polikliniek in Den Haag is onderdeel van het Top Klinisch Zorgprogramma Depressie Ambulant en functioneert in die hoedanigheid als een Top Klinisch Zorgteam.

Naast diagnostiek en behandeling van bipolaire stoornissen zijn ook de volgende functies aan het programma verbonden:

  • Consultatie en advies aan andere professionals
  • Second opinion
  • Wetenschappelijk onderzoek
  • Opleiding van psychiaters, verpleegkundig specialisten en psychologen
  • eHealth innovaties

Aanbod

Het programma is verdeeld in een diagnostische fase, een stabilisatie fase en een terugvalpreventie fase. Na de diagnostische fase volgt de stabilisatie fase, hierin wordt aandacht besteed aan het zelf leren voorkomen van nieuwe episodes. De volgende onderdelen worden hierbij aangeboden:

  • Medicamenteuze behandeling
  • Cursus Psycho-educatie voor patiënten en belangrijke anderen
  • Zelfmanagement (met behulp van Life Charts en signaleringsplannen)
  • Psychotherapie
  • Groepsprogramma’s

In de terugvalpreventie fase minimaliseert het contact. Patiënten die stabiel zijn bezoeken een of meerdere keren per jaar hun vaste psychiater. Patiënten die daarvoor in aanmerking komen maken gebruik van de lithiumpoli.

Aanmelding

Patiënten kunnen zich op verwijzing van hun huisarts aanmelden bij de Centrale Aanmelding van PsyQ.
Tel. 0900-235 77 97 (=belpsyq) of online via www.psyq.nl

Contact

https://www.psyq.nl/bipolaire-stoornis
tel 0900 – 235 77 97
mail: informatie@psyq.nl

PsyQ Rijnmond
Polikliniek Bipolaire Stoornissen
Max Euwelaan 60-80
3062 MA Rotterdam
tel. 088 357 37 80

PsyQ Den Haag
Polikliniek Bipolaire Stoornissen
Lijnbaan 4
2512 VA Den Haag
Tel. 088 357 30 51

PsyQ Zaandam
Polikliniek Bipolaire Stoornissen
Ankersmidplein 2
1056 CK Zaandam
Tel. 088 357 36 30

Contactpersonen

Elvira Boere, psychiater, Rotterdam
Marieke Roelofs, verpleegkundig specialist GGZ, Zaandam
Thea van Troost, verpleegkundig specialist GGZ, Den Haag