Trimbos

Het Trimbos-instituut is het landelijk kennisinstituut voor geestelijke gezondheidszorg, verslavingszorg en maatschappelijke zorg. De missie van het instituut is: kennis over geestelijke gezondheid creëren en doen toepassen in beleid en praktijk van de geestelijke gezondheidszorg, de verslavingszorg en de maatschappelijke zorg.

Aanbod en werkwijze

Het programma Diagnostiek en Behandeling van het Trimbos-instituut is gespecialiseerd in projecten op het gebied van disease management, kosteneffectiviteit, co-morbiditeit en arbeid en psychische klachten. Binnen andere programma’s worden onder andere projecten uitgevoerd op het terrein van richtlijnontwikkeling en implementatie en de reïntegratie van mensen met een Severe Mental Illness.

Het Trimbos-instituut kan op meerdere vlakken een rol spelen bij het vergroten en implementeren van kennis over bipolaire stoornis. Denk bijvoorbeeld aan het ontwikkelen van interventies, opzetten van zelfhulpgroepen, onderzoeken van (kosten)effectiviteit, onderzoeken van comorbiditeit, onderzoeken van de relatie tussen bipolaire stoornis en functioneren op het werk en projecten gericht op de reïntegratie van mensen met een bipolaire stoornis en richtlijnontwikkeling.

Expertise

Het programma Diagnostiek en Behandeling is één van de programma’s van het Trimbos-instituut. Dit programma kent de onderzoeksthema’s Disease management, Kosteneffectiviteit, Co-morbiditeit en Arbeid en Psychische klachten.

Onderzoek

Het Trimbos-instituut heeft in de Nemesisstudie onder andere onderzoek verricht naar de prevalentie van bipolaire stoornissen (Ten Have, M., Vollebergh, W., Bijl, R., Nolen, W. (2002). Bipolar disorder in the general population in The Netherlands (prevalence, consequences and care utilisation): results from The Netherlands Mental Health Survey and Incidence Study (NEMESIS). Journal of Affective Disorders, 68(2-3): 203-213.).

Ook is er in de Nationale Monitor Geestelijke Gezondheid 2003 (Trimbos-instituut, 2003) een hoofdstuk gewijd aan bipolaire stoornissen. Bij de ontwikkeling van de richtlijn Depressie is een commissie cliëntenparticipatie ingesteld waaraan de Vereniging voor Manisch Depressieven en Betrokkenen deelnam.

Daarnaast worden er vanuit het Trimbos-instituut projecten uitgevoerd gericht op mensen met een Severe Mental Illness zoals de onderzoeken naar Assertive Community Treatment en Individual Placement and Support. Deze projecten zijn niet gericht op mensen met één specifieke diagnose maar op mensen met ernstige psychische klachten. Deze projecten kunnen dus mede gericht zijn op mensen met een bipolaire stoornis.

Tenslotte bevat de website van het Trimbos-instituut informatie voor professionals over bipolaire stoornis.

Contact

Trimbos Instituut
Da Costakade 45
Postbus 725
3500 AS Utrecht
Tel: 030-2971100
Fax: 030-2971111

Contactpersoon:
J. Nuijen, jnuijen@trimbos.nl

Website:

www.trimbos.nl