GGZ Delfland

GGZ Delfland

Het Expertiseteam Bipolaire Stoornissen van GGZ Delfland is in 2023 opgericht en houdt zich bezig met diagnostiek, behandeling en consultatie.

Eigen regie, het betrekken van naasten, zorgvuldige diagnostiek, multidisciplinaire behandeling en het voorkomen van terugval zijn de belangrijkste uitgangspunten van dit expertiseteam. Er kan goede continuïteit van zorg worden geboden, met  gemakkelijk op- en afschalen in zorg, bijvoorbeeld door huisbezoeken bij (dreigende) recidieven. Er is specifieke aandacht voor herstel, met veel mogelijkheden via onze herstelacademie. Tot slot is er ondersteuning mogelijk buiten de specialistische ggz, zoals persoonlijke trajectbegeleiding ten aanzien van werk en dagbesteding.

Het expertiseteam richt zich primair op volwassen patiënten met (de verdenking op) een bipolaire stoornis. Patiënten kunnen ook (intern) worden verwezen voor een second opinion. Komende periode wordt geïnvesteerd in het opstarten van wetenschappelijke projecten binnen het team en het uitbreiden van ons psychologisch behandelaanbod.

Website
www.ggz-delfland.nl/ons-zorgaanbod/expertiseteam-bipolaire-stoornissen/

Contactgegevens
Expertiseteam Bipolaire Stoornissen GGZ Delfland
Regio Rijnmond: Locatie De Stadhouder, Stadhouderslaan 98, 3116 HT Schiedam
Regio Haaglanden: Locatie De Draeck, Sint Jorisweg 2, 2612 GA, Delft

Contactpersoon
dr. R. Wesseloo, psychiater en senior onderzoeker