PAAZ afdeling Antonius Ziekenhuis Sneek

De PAAZ kenmerkt zich door de korte lijnen tussen patiënt, psychiaters, verpleegkundigen, psychologen en de somatisch medisch specialisten binnen het ziekenhuis.

Door een gezamenlijk elektronisch patiëntendossier bestaat altijd een actueel beeld over andere behandelingen binnen het ziekenhuis, de medicatie die patiënt gebruikt en de eerder bepaalde bloedwaarden van de patiënt.

Het aanbod voor mensen met klachten passend bij een bipolaire stemmingsstoornis, is ten eerste diagnostiek, waaronder mogelijkheid voor second opinion. Verder biedt de PAAZ medicamenteuze behandeling, cognitieve gedragstherapeutische en steunend-structurerende behandelingen. Behandeling kan poliklinisch, zowel individueel als in groepsverband, in dagbehandeling of in een open klinische setting plaatsvinden.
In het aanbod zijn verder drie specifieke behandelmogelijkheden te noemen: Psycho-educatie, Bed op recept en Electroconvulsietherapie. De psycho-educatieve training in samenwerking met plusminus (voorheen Vereniging voor Manisch Depressieven en Betrokkenen VMDB) en de ouderenzorg.

De patiënt en de psychiater stippelen na diagnostiek, samen een plan uit om te komen tot blijvende stabiliteit, waarbij kennis over de stoornis een belangrijke pijler is. Hierin worden ook de belangrijke personen uit de leefwereld van de patiënt meegenomen

Binnen de PAAZ zijn verpleegkundigen bipolaire stemmingsstoornissen werkzaam. Zij zorgen met patiënt en onder verantwoordelijkheid van de psychiater voor een behandelplan, waarin behandeling en begeleiding ondersteund wordt door reguliere bepaling van onder andere medicamenteuze bloedspiegelwaardes.
Alle patiënten die langdurig bij de PAAZ in zorg zijn, worden minimaal jaarlijks in multidisciplinair verband besproken.

Patiënten die tijdelijk een meer beschermde, gestructureerde omgeving nodig hebben, al dan niet naar aanleiding van een in bewaring stelling of rechterlijke machtiging, worden naar een hiervoor aangewezen instelling voor geestelijke gezondheidszorg in de regio verwezen. Deze mensen komen voor het overgrote deel weer bij dezelfde behandelaar van de PAAZ in zorg terug, als de beschermde omgeving niet meer noodzakelijk is.

De PAAZ zet in algemene zin ervaringsdeskundigen in binnen het aanbod van psycho-educatieve trainingen en is tevens aan gesloten bij de Stichting Familievertrouwenspersoon.

Voor de PAAZ is aansluiting bij het KenBiS een belangrijke factor. Naast de specifieke kennis van de behandelaren,  geeft dit mogelijkheden om kennis en nieuwste inzichten te vergaren en waar mogelijk meteen in de praktijk toe te passen.

Aanspreekpunten polikliniek bipolaire stemmingsstoornissen
Mevr. J. Vissia, spv i.o.
Mw. N.M. Tolsma, verpleegkundig specialist GGZ

Overige behandelaren PAAZ:
Dhr. P. Boswinkel, psychiater
Mw. A. Oosterbeek, spv

Antonius Psychiatrie

Telefoon: 0515 – 488060
E-mail: polipaaz@antonius-sneek.nl