Erasmus MC

Polikliniek kinder- en jeugdpsychiatrie van het Erasmus MC Sophia
Op de polikliniek kinder- en jeugdpsychiatrie van het Erasmus MC Sophia is er een speciaal spreekuur voor jongeren met een bipolaire stoornis of een verdenking daarop. Naast diagnostiek en second opinions zijn we beschikbaar voor (landelijke) consultatie bij de behandeling van jongeren met een bipolaire stoornis. Daarnaast bieden we de mogelijkheid tot klinische opname in open- en gesloten setting op onze adolescentenkliniek . Meer informatie over onze behandeling vind je hier: bipolaire stoornis bij jongeren.

Afdeling Psychiatrie Erasmus Medisch Centrum

De afdeling psychiatrie van het Erasmus MC biedt academische zorg en heeft een supraregionale functie, o.a. op het gebied van diagnostiek en behandeling van zwangerschap gerelateerde psychiatrie, vroege manische en/of psychotische ontregelingen en therapieresistente depressieve stoornissen. De afdeling psychiatrie kent drie gesloten, zorglijn specifieke opname units, een open unit voor resocialisatie, een polikliniek en enkele zorglijn specifieke dagbehandelingen. Op indicatie kan aanvullende psychodiagnostiek worden ingezet. Er is nauwe samenwerking met de overige medische disciplines in het ziekenhuis.
Meer informatie over de zorglijnen, verwijzingen, expertises en wetenschappelijk onderzoek vind je hier.