Plusminus

Plusminus (voorheen VMDB) zet zich sinds 1987 in voor de belangen van mensen met een manisch depressieve (bipolaire) stoornis en hun betrokkenen. Dat zijn familieleden, partners, maar ook vrienden, collega’s en anderen die betrokken zijn bij de patiënt. We zijn er trots op een patiënten- en betrokkenenvereniging te zijn, en tevens een vereniging vóór en dóór de leden. De vereniging telt slechts één parttime betaalde kracht. Het overige werk wordt door vrijwilligers gedaan.

Aanbod

De vereniging kent drie hoofdactiviteiten, namelijk:

Voorlichting
Deze bestaat uit het uitgeven van folders, informatiekranten en brochures, het kwartaalblad PLUSminus, het organiseren van regionale en landelijke bijeenkomsten. En natuurlijk het onderhouden van een informatieve website, met een mogelijkheid tot abonnement op een elektronische nieuwsbrief.

Belangenbehartiging
Plusminus is mede-oprichter van het Kenniscentrum Bipolaire Stoornissen. Daarnaast hebben we een goede samenwerking met de ggz-instellingen: we werken mee aan het geven van psycho-educatiecursussen. Ook de samenwerking met verwante cliënt- en betrokkenenorganisaties binnen de ggz heeft onze aandacht.

Lotgenotencontact
Naast de mogelijkheid tot lotgenotencontact op regionale en landelijke bijeenkomsten, organiseert Plusminus door het gehele land huiskamergroepen. Kleine groepen voor patiënten en betrokkenen, die – veelal in huiskamers – eens in de vier tot zeven weken bij elkaar komen. Op internet zijn sinds kort zes forums actief: een algemeen discussieforum, een forum voor betrokkenen, een forum voor jonge betrokkenen, voor jonge patiënten, over MDS en ouderschap en MDS en spiritualiteit.

Jaarlijks wordt zo’n 12.000 keer gebeld naar onze geheel door ervaringsdeskundige vrijwilligers bemensde lotgenotenlijn: 0900 5 123 456 (dagelijks bereikbaar van 09.00–21.00 uur).
Kortom: neem even de tijd en bezoek de website van de vereniging!

Plusminus Young
De jongerenafdeling van de Plusminus is een podcast gestart. Hierin praat de jongerenafdeling met allerlei mensen die op één of andere manier met de bipolaire stoornis te maken hebben.
Podcast via Soundcloud
Podcast via Apple app

Contact

Plusminus
Huis voor de Gezondheid, gebouw ‘de Argonaut’
Stationsplein 125
3818 LE  Amersfoort
tel: 033-3032350

Website:
www.plusminus.nl