Dimence Bipolair

Netwerk Dimence Bipolair – Dimence

Het netwerk Dimence Bipolair is een onderdeel van stichting Dimence en is gevestigd in Deventer, Zwolle en Almelo.

Aanbod
Het netwerk kent twee primaire activiteiten: topklinische en topreferente zorg leveren en verbeteren voor mensen met een (complexe) bipolaire stoornis en mensen met (een geschiedenis van) psychiatrische problematiek en een kinderwens of een zwangerschap. Zorg leveren bestaat binnen het netwerk uit diagnostiek en behandeling en zorg verbeteren bestaat uit onderzoek en innovatie en deskundigheidsbevordering.

TOPGGz
Het netwerk heeft het predikaat TOPGGz.

Visie
Nadat een psychiatrische stoornis tijdig en juist gediagnosticeerd is, maken mensen gebruik van geïntegreerde evidence based zorg, die is afgestemd op hun unieke behoeften en continu verbeterd wordt. Bij het leveren van zorg werkt het netwerk niet alleen op verwijzing maar benadert de doelgroepen ook actief. De (logistieke) bedrijfsprocessen zijn hierop afgestemd en bedrijfsstructuur volgt de functie. Het centrum verbetert de zorg voor zijn doelgroepen voortdurend, onder andere door middel van wetenschappelijk onderzoek, innovaties, richtlijnontwikkeling, permanente educatie en loopbaanbegeleiding van zorgverleners en kritische intervisie op multidisciplinair en monodisciplinair niveau. Door middel van deskundigheidsbevordering stellen wij ook anderen in staat de zorg voor mensen met een bipolaire stoornis te verbeteren.

Kernwaarden
Onderstaande kernwaarden vormen een ethisch kompas en een raamwerk voor het nemen van beslissingen.

Kernwaarden Dimence
– Gastvrij
– Veilig
– Resultaatgericht

Kernwaarden netwerk Dimence Bipolair
– Het belang van mensen uit onze doelgroepen is leidend
– Onderzoek en innovatie is gericht op het verbeteren van de zorg aan mensen uit onze doelgroepen
– Herstel is het uitgangspunt van behandeling en begeleiding van mensen uit onze doelgroepen
– Samenwerking met ketenpartners is vanzelfsprekend

Contact

Dimence Bipolair – locatie Deventer
Pikeursbaan 3
7411 GT Deventer
Tel. 0546 684 179

Dimence Bipolair – locatie Almelo
Haven Noordzijde 45
7607 ES Almelo
Tel 0546 684 000

Dimence Bipolair – locatie Zwolle
Grasdorpstraat 6
8012 EN Zwolle
Tel 038 469 30 10

Contactpersonen

Dhr dr. B. (Bart) Geerling, verpleegkundig specialist GGZ en hoofd netwerk Dimence Bipolair (b.geerling@dimence.nl)
Dhr. drs. I. (Ingvar) Hazemeijer, psychiater netwerk Dimence Bipolair Zwolle (i.hazemeijer@dimence.nl)

Website
www.dimence.nl