UMC Groningen

De Polikliniek Bipolaire Stoornissen is één van de specialistische poliklinieken van het Universitair Centrum Psychiatrie van het UMC Groningen.

Aanbod en werkwijze

De polikliniek is bedoeld voor de langdurige behandeling/begeleiding van patiënten met bipolaire stoornissen. Op indicatie kan ook tijdelijk gebruik gemaakt worden van een opname op een van de opnameafdelingen voor depressie of de dagbehandeling depressie.

Wij behandelen vooral mensen uit de stad of de provincie Groningen, en op indicatie ook uit de twee andere noordelijke provincies of eventueel zelfs daarbuiten. Patiënten kunnen hiervoor worden verwezen door hun huisarts of een psychiater.

De behandeling is in de meeste gevallen multidisciplinair. Op de polikliniek bipolaire stoornissen werken psychiaters, arts(en) in opleiding tot psychiater, psychotherapeut(en), een maatschappelijk werkende/systeemtherapeut, gespecialiseerde verpleegkundigen (o.a. nurse practitioners en SPV) en ondersteunende administratieve medewerkers. Ook wordt nauw samengewerkt met andere (medische) disciplines in het UMC Groningen.

De behandeling omvat:

 • Farmacotherapie
 • Psycho-educatie (2 maal per jaar een cursus)
 • Op indicatie: psychotherapie (cognitieve gedragstherapie (CGT), interpersoonlijke psychotherapie met sociaal ritmetraining (IPSRT) en relatie-/gezinstherapie), aparte SRT module
 • Bij voldoende aanbod: groep voor jongeren met een bipolaire stoornis
 • Training zelfmanagement
 • Activiteiten-/arbeidstherapie en trajectmanagement

Het effect van de behandeling wordt regelmatig geëvalueerd aan de hand van vragenlijsten.

Expertise

Naast reguliere behandeling doen wij, na verwijzing van een andere psychiater, ook second opinions. Ook is er op indicatie de mogelijkheid tijdelijk de behandeling over te nemen.

Wij hebben met name expertise op de volgende gebieden:

 • Bij vragen over diagnostiek
 • Bij vragen over farmacotherapie en psychotherapie
 • Bij vragen over kinderwens, zwangerschap, risico’s voor de kinderen (samen met de afdelingen verloskunde en kindergeneeskunde van het UMCG)
 • Bij somatische problemen (gezien de aanwezigheid van vele somatische disciplines in het UMCG)

Onderzoek

Op de polikliniek bipolaire stoornissen wordt ook wetenschappelijk onderzoek verricht. Lopende onderzoeksprojecten zijn:

 • Onderzoek naar immunologische achtergronden van de bipolaire stoornis
 • Onderzoek naar mogelijke ontstekingsprocessen (via MRI-scan en PET-scan) bij de bipolaire stoornis
 • Onderzoek naar ziekte-inzicht en de verwerking van emoties bij de bipolaire stoornis (via MRI-scan)

Contact

UMC Groningen, Universitair Centrum Psychiatrie
Polikliniek Bipolaire Stoornissen
Hanzeplein 1
Postbus 30.001
9700 RB Groningen

Contactpersoon
Mw. Y. Heller, administratief medewerker,
tel. 050-3610930,
fax. 050-3619049,
email: y.hellerpsy.umcg.nl

Verdere informatie:
O. Habekotté, psychiater, tel. 050-3612092,
email: o.habekotte@psy.umcg.nl

Website:
psychiatrie.umcg.nl