GGZ inGeest

GGZ inGeest

GGZ inGeest biedt geestelijke gezondheidszorg in de regio’s Amsterdam-Zuid en -Nieuw-West, Amstelland en de Meerlanden, Amstelveen, Hoofddorp en Haarlem. Op vier locaties zijn specialistische teams, die speciaal zich richten op de diagnostiek en behandeling van patiënten met bipolaire (manisch-depressieve) stoornissen. De teams maken onderdeel uit van de Academische Zorglijn Bipolair en Ouderen van het VUmc. De locaties zijn: locatie De Nieuwe Valerius in Amsterdam-Buitenveldert (volwassenen), locatie Spaarnepoort in Hoofddorp (volwassenen), locatie Oldenaller in Amsterdam-Buitenveldert (ouderen) en locatie Zuiderpoort in Haarlem (ouderen). De academische werkplaatsen zijn een omgeving waarin (topreferente) patiëntenzorg, onderwijs, opleiding en onderzoek worden uitgeoefend.

Behandeling

Voor behandeling zijn multidisciplinaire teams beschikbaar met psychiaters, psychiaters in opleiding, gespecialiseerde (sociaalpsychiatrische) verpleegkundigen, nurse practitioners, psychotherapeuten en ergotherapeuten. Behandeling wordt geboden volgens de Richtlijn Bipolaire Stoornissen van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (2015) en bestaat uit o.a. de volgende onderdelen:

 • Diagnostiek. Er wordt een uitgebreide inventarisatie gemaakt van alle klachten. De ziektegeschiedenis wordt nauwkeurig in kaart gebracht en er wordt onderzocht welke factoren bij het ontstaan van klachten een rol spelen. Vragenlijsten ten aanzien van depressieve en manische symptomen worden afgenomen. Als het enigszins kan, worden partner, familie of belangrijke anderen ook uitgenodigd voor een gezamenlijk gesprek. Ook zullen eventuele lichamelijke oorzaken (o.a. middels bloed- en urine onderzoek) worden uitgesloten. Er is een nauwe samenwerking met de internist en neuroloog.
 • Voorlichting en psycho-educatie. Er wordt uitgebreid uitleg gegeven worden over wat deze ziekte inhoudt, wat belangrijke leefregels kunnen zijn en hoe men terugval kan voorkomen. Er is een speciale voorlichtingscursus voor patiënten met een bipolaire stoornis en belangrijke anderen. Dit kunnen bijvoorbeeld een partner, ouders, broers, zussen of vriend(inn)en zijn. De cursus bestaat uit zes bijeenkomsten waarin uitgebreid voorlichting wordt gegeven, uitleg wordt gegeven over het maken van een signaleringsplan (wat zijn bijvoorbeeld de eerste tekenen van een depressie of manie?) en het bijhouden van een Life Chart. Met deze Life Charts kunnen stemmingswisselingen in kaart worden gebracht en ze zijn zeer behulpzaam bij het kiezen voor of bijstellen van de juiste behandeling. Daarnaast is in de cursus uitgebreid tijd voor het uitwisselen van kennis en ervaringen. Zie www.KenBiS.nl, de website van het Kenniscentrum Bipolaire stoornissen (KenBiS).
 • Medicamenteuze behandeling. Het gebruik van medicijnen is een centraal onderdeel van de behandeling. De eerder genoemde Richtlijn Bipolaire Stoornissen wordt hierbij gevolgd. Zeer regelmatig wordt gecontroleerd op werking en eventuele bijwerkingen van de gebruikte medicijnen. Meestal vindt ook periodiek bloedonderzoek plaats, o.a. naar bloedspiegels van de medicijnen.
 • Zelfmanagement. Iedere patiënt wordt zoveel als mogelijk geleerd om zijn eigen symptomen (vroegtijdig) te onderkennen en te bestrijden. Zelfmanagement is een vaardigheid die geleidelijk aan wordt ontwikkeld, waardoor de patiënt zelfbewuster en onafhankelijker met zijn ziekte kan omgaan.
 • Psychotherapie. Soms kan het nuttig zijn om cognitieve gedragstherapie aan de behandeling toe te voegen. Met deze therapie, die wordt gegeven door een psycholoog-psychotherapeut, leert men in te grijpen in de zogenaamde cognitieve gedragscirkel. En bij een depressieve ontregeling leert men de negatieve gedachtenketen te ontzenuwen. De therapie wordt zowel individueel als in een groep aangeboden.
 • Hulp bij dagbesteding/werk. Passende dagbesteding en eventueel (vrijwilligers)werk zijn belangrijk onderwerp in de behandeling. Indien nodig kan hierbij hulp van anderen worden ingeschakeld (Trajectbureau of Roads, afhankelijk van de locatie). Ook kan worden deelgenomen aan de cursus Bipolaire Stoornis en Werk, die wordt gegeven door een ergotherapeut en een verpleegkundige. Hierin wordt informatie en begeleiding gegeven bij het vinden of vasthouden van passend werk, rekening houdend met de ziekte.
 • Samenwerking met andere teams/afdelingen. Bipolaire stoornissen gaan geregeld samen met andere psychische klachten, zoals alcohol- en drugsverslaving, angststoornissen en persoonlijkheidsproblematiek, waaronder de borderline persoonlijkheidsstoornis. Wij hebben expertise als het gaat om dergelijke complexe problemen en werken samen met andere teams op dezelfde locatie die gespecialiseerd zijn in de behandeling van deze stoornissen.

Second Opinion

Op verzoek van patiënten of hun behandelaar worden adviezen over diagnostiek en behandeling gegeven. Belangrijk hierbij is dat vooraf een aantal heldere vragen worden gesteld en dat vooraf schriftelijk alle relevante informatie over het ziektebeloop en de behandeling wordt verstrekt. Vooroverleg is wenselijk. De behandeling wordt niet overgenomen.

Wetenschappelijk onderzoek

Binnen de Academische zorglijnen lopen verschillende onderzoeken op het gebied van bipolaire stoornissen. Aan patiënten kan gevraagd worden om aan onderzoeken mee te werken. Voor onderzoeksprojecten wordt samengewerkt met verschillende externe partners, zoals het VU Medisch Centrum, Trimbos Instituut, VMDB, Altrecht, Dimence, UMC-Groningen, UMC-Utrecht, Radboud Medisch Centrum, Athena Instituut VU.

Expertise

Op diverse gebieden is er speciale kennis en ervaring, namelijk:

 • Therapieresistente bipolaire stoornissen
 • Bipolaire Stoornissen en Alcohol- en Drugsgebruik, -misbruik en -verslaving.
 • Bipolaire stoornissen en zwangerschap. Bij vrouwen met een bipolaire stoornis die zwanger zijn of willen worden, wordt speciale begeleiding geboden.
 • Waak-/slaapritmen (circadiane ritmen) en bipolaire stoornissen. Slaapstoornissen komen veel voor en kunnen van invloed zijn op het ontstaan of blijven bestaan van manisch-depressieve klachten.
 • Bipolaire Stoornissen en Ouderen, specifiek op het gebied van somatische co-morbiditeit, levensfaseproblematiek en cognitieve stoornissen
 • Bipolaire stoornissen bij ouderen
 • GGZ in Geest participeert in het landelijk Kenniscentrum voor Bipolaire Stoornissen ( www.KenBiS.nl). Daarnaast is er een samenwerkingsrelatie met Plusminus, de vereniging van en voor mensen met een bipolaire aandoening en hun naasten (www.plusminus.nl).

Contactgegevens

Academische Zorglijn Bipolair
Locatie de Nieuwe Valerius Amsterdam

 • Mw. M. Wesseling-Buurman, teammanager
 • Mw. dr. U.M.H. Klumpers, psychiater
 • Prof. dr. R.W Kupka, psychiater
 • Dhr. dr. Thomas Goldschmidt, psychiater
 • Mw. C.I.C.M. Marchandisse, verpleegkundig specialist GGZ
 • Mw. B.J.E van den Nieuwendijk, verpleegkundig specialist GGZ
 • Mw. M. Verboom, sociaal psychiatrisch verpleegkundige
 • Mw. M. van Dijk, sociaal psychiatrisch verpleegkundige
 • Mw. A. Ghasemi, psycholoog

GGZ inGeest Polikliniek Bipolaire Stoornissen
De Nieuwe Valerius
Amstelveenseweg 589
1081 JC AMSTERDAM
Tel. 020-7885000
Website: www.ggzingeest.nl

Academische Zorglijn Bipolair
Locatie Spaarnepoort, Hoofddorp

 • Mw. R. (Roos) Bult, ambulant psychiatrisch verpleegkundige
 • Mw. R. (Rosanne) Dokkum, psycholoog-psychotherapeut
 • Mw. A. (Anne) Droog, verpleegkundig specialist
 • Mw. D. (Debbie) Zittema, psychiater
 • Prof. dr. R.W. (Ralph) Kupka, psychiater
 • Mw. L. (Lia) van der Meer, verpleegkundig specialist
 • Mw. P. (Petra) Rijper, verpleegkundig specialist
 • Mw. F. (Floor) van Rossum, GZ-psycholoog
 • Mw. S. (Sonja) van Vuuren, verpleegkundig specialist
 • Mw. H. (Hetty) Visser, psychiater
 • Mw. M. (Marit) van der Waart, basispsycholoog
 • Mw. M. (Marlies) Wesseling, afdelingsmanager
 • Wisselend: arts-assistent-in-opleiding tot psychiater

GGZ inGeest Polikliniek Spaarnepoort,
Team Bipolaire Stoornissen
Spaarnepoort 1
2134 TM Hoofddorp
Tel. 023-8903100
E-mail: backofficespaarnepoort@ggzingeest.nl
Website: www.ggzingeest.nl

Academische Zorglijn Ouderenpsychiatrie
Locatie De Nieuwe Valerius, Amsterdam

 • Mw. drs. Nazila Bayat, psychiater
 • Mw. Francis van Velzen, sociaal psychiatrisch verpleegkundige
 • Dr. Sigfried Schouws, senior onderzoeker en klinisch neuropsycholoog
 • Prof. Eric van Exel, psychiater en hoogleraar ouderenpsychiatrie

GGZ inGeest
Polikliniek Ouderen, Bipolaire 60 plus poli
Amstelveenseweg 589
1081 JC AMSTERDAM
Tel. 020-7885000
E-mail: bipolair60+@ggzingeest.nlsecretariaatpoliouderenDNV@ggzingeest.nl
Website: www.ggzingeest.nl