GGzE

GGzE Centrum Bipolair

GGzE Centrum Bipolair is een centrum waarbij alle behandelaren zijn gespecialiseerd in de behandeling van stoornissen in het bipolaire spectrum en hun co-morbiditeit. Onze behandeling is flexibel; de zorg en de intensiteit van de zorg wordt op maat aangepast. De inhoud van de behandeling is volgens de geldende state of the art behandeling op dit gebied.

Een van de meest voorkomende co-morbiditeit is verslaving. De psychiatrische stoornis en de verslaving worden geïntegreerd behandeld met collega-instellingen.

Het vergroten van zelfmanagement en het betrekken van naasten staan centraal in de behandeling. GGzE Centrum Bipolair is gekaderd binnen de bijzondere en sterke positie die GGzE heeft voor cliënten met complexe psychiatrische problematiek.

Het centrum werkt volgens de landelijke richtlijnen op het gebied van bipolaire stoornissen. We werken in een multidisciplinair team:
GGZ-agoog/casemanager, sociaalpsychiatrisch verpleegkundigen, verpleegkundig specialisten, ervaringsdeskundige, trajectbegeleider, relatie- en gezinstherapeut (systeem therapeut), psychiaters, klinisch psycholoog en GZ-psycholoog in opleiding tot specialist. Daarnaast zijn er verschillende opleidelingen verbonden aan ons team.
Naast het behandelen van cliënten richten wij ons ook op het monitoren van patiënten, het doen van patiëntgebonden onderzoek en innovatie.

Zorgaanbod

Tijdens een stemmingsontregeling is de behandeling gericht op herstel van de stemming. De zorg wordt dan intensiever. De zorg wordt niet alleen gegeven door vaste en vertrouwde behandelaars, maar ook de andere teamleden zijn beschikbaar. Er kan op indicatie iemand bij de cliënt thuiskomen gedurende meerdere dagen per week, wat helpt om te gaan met de crisis. Mocht een opname nodig zijn werken wij nauw samen met de klinieken, ook om de opnameduur zo kort mogelijk te houden. Wanneer de stemming stabiel is, vermindert de intensiteit van zorg. Zo bieden we zorg op maat.

Tijdens een stabiele periode is de behandeling gericht op terugvalpreventie. Het vergroten en actueel houden van zelfmanagement en het betrekken van naasten staan hierbij centraal.
 Zelfmanagement is de vaardigheid om beter te leren omgaan met kwetsbaarheden en klachten en het benutten van de sterke kanten. De cliënt krijgt zicht op wat de invloed is van de leefstijl op het ziektebeloop. Het doel is dat vaardigheden worden vergroot om zo lang mogelijk stabiel te blijven en om een eventuele nieuwe stemmingsontregeling in een vroeger stadium te herkennen. De medicatie en daarbij behorende bloeduitslagen worden meerdere keren per jaar gemonitord. Dit wordt de onderhoudsbehandeling genoemd.

Na aanvang van de behandeling worden cliënten standaard uitgenodigd bij de relatie- en gezinstherapeut. Het doel is het netwerk van naasten op gepaste wijze te betrekken bij de de behandeling. Er zijn verschillende groepscursussen ontwikkeld die in principe alle cliënten doorlopen. Er wordt bewust in groepen gewerkt. Dit zorgt voor herkenning en onderlinge steun en begrip voor cliënten en naasten. Bovendien heeft dit een positief effect op het herstelproces.

GGzE Centrum Bipolair biedt:

 • Diagnostiek; onderzoek naar uw klachten en uw sterke kanten (oa. Anamnese, hetero-anamnese, diagnostische meet instrumenten)
 • Medicatie voor de behandeling en het voorkomen van klachten
 • Psycho-educatie
  • Groepscursus Blended- Psycho-educatie cursus over de bipolaire kwetsbaarheid voor cliënten en naasten
  • Groepscursus Engelse psycho-educatie over de bipolaire kwetsbaarheid voor cliënten en naasten
  • Psycho-educatie tijdens de individuele gesprekken
 • Vergroten zelfmanagement
  • Groepscursus “Grip op je stemming”; werken met LCM en signaleringsplan maken. Vergroten zelfmanagement
  • Groepscursus ”Grip on your moodswings”, Engelse variant
  • Life chart methode (LCM; werken met een stemmingsgrafiek)
  • Signaleringsplan (samen met naasten)
  • Steunen bij het accepteren van de stoornis
  • Steun en begeleiding van uw naasten
 • Zorgaanbod op indicatie
  • Ondersteuning en begeleiding voor bijkomende problematiek
  • Psychotherapie; groepstherapie of individueel; CGT, IMCT en schematherapie
  • Relatie- en gezinstherapie (systeemtherapie)

Wetenschappelijk onderzoek

 • Patiënten tevredenheidsonderzoek binnen centrum Bipolair;
  afgerond februari 2022; Cijfer 7,9
 • Promotieonderzoek ‘Early detection and intervention’ (EDI-team) door Else Treffers
 • Verdere implementatie IMCT
 • LiZe project: Het in gebruik nemen van de lithium zelftest en het ontwikkelen van een methodologie voor toepassing zowel in de klinische praktijk als in de thuissituatie door Marius Reijnen. Zie ook artikel in Psyfar: Nieuwe mogelijkheden voor een lithiummeting op de poli en in de huiskamer – Psyfar

Medewerkers behandeling

 • Lisette Rops, psychiater
 • Walter van Bree, psychiater
 • Marius Reijnen, verpleegkundig specialist GGZ
 • Jules Smits, Verpleegkundig specialist GGZ
 • Noreen Arends, sociaalpsychiatrisch verpleegkundige
 • Noortje van der Heijden, sociaalpsychiatrisch verpleegkundige
 • Tijmen Janssen, GGZ-agoog, casemanager
 • Helga Spits, systeem therapeut
 • Laetitia Kalff, ervaringsdeskundige
 • Agnes Willemse, klinisch psycholoog
 • Arianne Silvertand, gz-psycholoog in opleiding tot specialist
 • Else Treffers, psycholoog in opleiding tot GZ-psycholoog, PhD kandidaat
 • Psychiater in opleiding (dit wisselt per half jaar)
 • Nicky Vervloet, psycholoog in opleiding tot GZ-psycholoog
 • Rens Loffeld, verpleegkundige in opleiding tot specialist

Contact

GGzE Centrum Bipolair
Winston Churchilllaan 75
5623 KW Eindhoven
Telefoon: 040-2973300
Email: centrumbipolair@ggze.nl
Website