GGzE

GGzE Centrum Bipolair

GGzE Centrum Bipolair is een centrum waarbij alle behandelaren zijn gespecialiseerd in de behandeling van stoornissen in het bipolaire spectrum en hun co-morbiditeit. Onze behandeling is flexibel; de zorg en de intensiteit van de zorg wordt op maat aangepast. De inhoud van de behandeling is volgens de geldende state of the art behandeling op dit gebied.

Een van de meest voorkomende co-morbiditeit is verslaving. De psychiatrische stoornis en de verslaving worden geïntegreerd behandeld.

Het vergroten van zelfmanagement en het betrekken van naasten staan centraal in de behandeling. GGzE Centrum Bipolair is gekaderd binnen de bijzondere en sterke positie die GGzE heeft voor cliënten met complexe psychiatrische problematiek.

Het centrum werkt volgens de landelijke richtlijnen op het gebied van bipolaire stoornissen. Er werken acht verschillende disciplines samen: ambulant verpleegkundigen, sociaal psychiatrisch verpleegkundigen, verpleegkundig specialist, ervaringsdeskundige, trajectbegeleider, GZ-psycholoog, relatie- en gezinstherapeut (systeem therapeut) en psychiaters.
Naast het behandelen van cliënten richten wij ons ook op het monitoren van patiënten, het doen van patiënt gebonden onderzoek en innovatie.

Zorgaanbod

Tijdens een stemmingsontregeling is de behandeling gericht op herstel van uw stemming.
De zorg wordt dan intensiever. De zorg wordt niet alleen gegeven door vaste en vertrouwde behandelaars, maar ook de andere teamleden zijn beschikbaar. Er kan op indicatie iemand bij de cliënt thuiskomen of de cliënt kan gedurende meerdere dagen per week een groepsprogramma volgen wat helpt om te gaan met de crisis. Mocht een opname nodig zijn werken wij nauw samen met kliniek, ook om de opnameduur zo kort mogelijk te houden. Wanneer de stemming stabiel is, vermindert de intensiteit van zorg. Zo bieden we zorg op maat.

Tijdens een stabiele periode is de behandeling gericht op terugvalpreventie. Het vergroten en actueel houden van zelfmanagement en het betrekken van naasten staan hierbij centraal.
 Zelfmanagement is de vaardigheid om beter te leren omgaan met kwetsbaarheden en klachten en het benutten van de sterke kanten. De cliënt krijgt zicht op wat de invloed is van de leefstijl op het ziektebeloop. Het doel is dat vaardigheden worden vergroot om zolang mogelijk stabiel te blijven en om een eventuele nieuwe stemmingsontregeling in een vroeger stadium te herkennen. Uw medicatie en daarbij behorende bloeduitslagen worden meerdere keren per jaar gemonitord. Dit wordt de onderhoudsbehandeling genoemd.

Er zijn verschillende groepscursussen ontwikkeld die in principe alle cliënten doorlopen. Er wordt bewust in groepen gewerkt. Dit zorgt voor herkenning en onderlinge steun en begrip voor u en uw naasten. Bovendien heeft dit een positief effect op het herstelproces.

GGzE Centrum Bipolair biedt :

 • Diagnostiek; onderzoek naar uw klachten en uw sterke kanten
  (oa. anamnese, hetero-anamnese, diagnostische meet instrumenten)
 • Medicatie voor de behandeling en het voorkomen van klachten
 • Psycho-educatie; voorlichting over de stoornis
  • Psycho-educatie cursus over de bipolaire stoornis voor cliënten en naasten
  • Psycho-educatie tijdens de individuele gesprekken
 • Vergroten zelfmanagement
  • Groepscursus “Grip op je stemming”; werken met LCM en signaleringsplan maken.
  • Groepscursus Sociaal ritme en gezonde leefstijl
  • Life chart methode (LCM; werken met een stemmingsgrafiek)
  • Signaleringsplan (samen met uw naasten)
  • Steun bij het accepteren van de stoornis
  • Steun en begeleiding van uw naasten
 • Zorgaanbod op indicatie
  • Ondersteuning en begeleiding voor bijkomende problematiek
  • Psychotherapie; groepstherapie of individueel
  • Relatie- en gezinstherapie (systeemtherapie)

Wetenschappelijk onderzoek

 • Onderzoekslijn GGzE; Emotionele veerkracht (de waarde van zelfmonitoring)
 • Patiënten tevredenheidsonderzoek binnen centrum Bipolair;
  afgerond februari 2014; Cijfer 7,9
 • Cognitive behavioral group therapy for bipolar disorder: a case series design
  Samenwerkingsverband met Catherina Ziekenhuis en Altrecht
 • Effect meting PE cursus blended care, en Grip op je stemming

Medewerkers behandeling

Lisette Rops, psychiater, programma coördinator.
Ton Roulaux, psychiater
Marius Reijen, verpleegkundig specialist
Jules Smits, Sociaal psychiatrisch verpleegkundige
Noreen Arends, Sociaal psychiatrisch verpleegkundige
Silvia Schuiling, ambulant verpleegkundige
Ruud Cremers, ambulant verpleegkundige
Henny Klaassen, systeem therapeut
Ingrid Aalbers, GZ psycholoog
Nicole Hoeijmans, ervaringsdeskundige
Nancy Peeters, traject begeleider
Psychiater in opleiding. (wisselt per half jaar)

Contact

GGzE Centrum Bipolair
Winston Churchilllaan 75
5623 KW Eindhoven
Telefoon 040-2973300
E-mail centrumbipolair@ggze.nl


Website
www.ggze.nl