Vincent van Gogh voor geestelijke gezondheid

Vincent van Gogh is een organisatie voor specialistische ggz in Zuid Nederland met een behandelaanbod voor kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen met (ernstige) psychische, psychiatrische en/of verslavingsproblemen. Herstel is haalbaar, dat is onze visie.

We werken samen met partners in het netwerk aan nieuwe perspectieven voor de toekomst binnen de ggz, met als thema: ‘Gewoon anders – samen werken aan de beste ggz’. Toegankelijk, dichtbij en persoonsgericht.

Vincent van Gogh maakt deel uit van de CONRISQ Groep, wij maken ons samen sterk voor de best mogelijke jeugdzorg, forensische zorg en geestelijke gezondheidszorg, van lichte, ambulante tot complexe en gesloten zorg. We helpen mensen waar dat het meeste effect heeft: liefst thuis als het kan, of anders door een (tijdelijke) opname in een veilige omgeving.


Aanbod en expertise
Vincent van Gogh heeft een specialistisch team voor de behandeling van bipolaire stoornissen dat zowel werkzaam is binnen de polikliniek voor volwassenen als ouderen. Het team bestaat uit psychiaters, verpleegkundig specialisten, sociaal psychiatrisch verpleegkundigen en psychologen.

Onze doelstelling is de zorg rondom de bipolaire patiënt en zijn of haar naasten optimaal te laten verlopen. Tevens bieden we de mogelijkheid tot consultatie en een second opinion.

Contact

Vincent van Gogh voor geestelijke gezondheid
Stationsweg 46
5803 AC Venray

Postadres
Postbus 5
5800 AA Venray

0478 – 527 527 (centrale receptie)
info@vvgi.nl

Contactpersonen

Mevr. J. Alders, psychiater
Mevr. H. van den Berkmortel, psychiater
Mevr. I. Claessens, verpleegkundig specialist
Dhr. K. ter Horst, psychiater
Mevr. S. de Weerd, sociaal psychiatrisch verpleegkundige
Mevr. M. van der Zanden, psychiater

Meer informatie?
Bezoek onze website www.vvgi.nl