Rivierduinen

Rivierduinen en de behandeling van mensen met een bipolaire stoornis

Onder het motto ‘beter binnen bereik’ biedt Rivierduinen geestelijke gezondheidszorg aan de inwoners van het noorden en midden van Zuid-Holland. Rivierduinen heeft zes regionale centra en een centrum voor de zorg aan kinderen en jeugd. Daarnaast zijn er vijf centra die gespecialiseerd zijn in de behandeling van specifieke psychiatrische ziekten, waaronder het behandelcentrum Bipolaire Stoornissen van GGZ Leiden (zie hieronder). Al onze centra bieden de zorg die het best past bij de situatie van de cliënt: thuis als het kan, in één van onze klinieken als het moet.

Zorgprogramma

Bij alle centra van Rivierduinen krijgen mensen met een bipolaire stoornis een adequate behandeling. Wij werken hierbij volgens het zorgprogramma bipolaire stoornissen. Dit zorgprogramma beschrijft alle vormen van behandeling en begeleiding die op grond van de diagnose bipolaire stoornis mogelijk zijn. Het gaat daarbij om behandelingen waarbij uit onderzoek of ervaring is gebleken dat zij het beste resultaat opleveren. Wij werken daarbij volgens de landelijk vastgestelde richtlijnen van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP). Ons aanbod bestaat uit voorlichting en preventie, behandeling met medicijnen, begeleiding en ondersteuning (gericht op het voorkomen van terugval en het omgaan met de gevolgen van de ziekte in het dagelijkse leven) en psychotherapie. Op diverse lokaties zijn er psychoeducatiegroepen voor patiënten en hun betrokkenen. Bij ons centrum GGZ Leiden en omstreken wordt ook cognitieve gedragstherapie in groepsverband gegeven.

Meten van resultaten

Om zo goed mogelijk zorg te bieden, meten we de klachten van patiënten voor, tijdens en na de behandeling. Zo krijgen we een beter beeld van de klachten en kunnen we de behandeling zo goed mogelijk laten aansluiten op de klachten. Het meten tijdens de behandeling helpt ons om vast te stellen of de klachten verminderen. Als dat nodig is, kan de behandeling aangepast worden. We streven er naar bij elke bipolaire patiënt een life-chart bij te houden en noodplannen op te stellen.

Behandelaren

Een patiënt heeft over het algemeen als vaste behandelaren een sociaal psychiatrisch verpleegkundige en een psychiater. Regelmatig worden ook psychotherapeuten ingezet. Op enkele vestigingen werken psychiaters met een speciale interesse voor en kennis van de bipolaire stoornis die door de collega’s in- en extern te consulteren zijn.

Meer informatie over Rivierduinen kunt u vinden op www.rivierduinen.nl

GGZ leiden, behandelcentrum Bipolaire Stoornissen

Leiden kent sinds kort een uniek behandelcentrum voor bipolaire stoornissen. Dit top-specialistische centrum is onderdeel van de GGZ Leiden en werkt bij complexe behandelingen samen met het Leids Universitair Medisch Centrum. Als het behandelcentrum voor bipolaire stoornissen in de regio biedt het, naast de gespecialiseerde behandeling van patienten, de mogelijkheid tot een 2nd-opinion, uitgebreide diagnostiek en verstrekking van deskundige informatie.

Er wordt gewerkt met de f-ACT methode (function assertive community treatment). Dit maakt het mogelijk zorg op maat te leveren.

Mensen met een bipolaire stoornis hebben niet altijd de zelfde zorg nodig. Als het beter gaat volstaat regulier contact met de vaste behandelaars.

En als een depressie of manie dreigt kan het multidisciplinaire team direct in actie komen en de juiste persoonlijke behandelstrategie bepalen. Iedere ochtend worden patienten met (dreigende) problemen in kaart gebracht, zodat het f-ACT team direct kan ingrijpen als dat noodzakelijk is. De patient wordt zo sneller op de best mogelijke manier behandeld. De intensieve behandeling door meerdere behandelaars tegelijk kan resulteren in een kortere en minder hevige depressie of manie. Mensen lopen minder schade op en zullen eerder de draad weer op kunnen pakken.