Pro Persona

Pro Persona is een instelling voor geestelijke gezondheidszorg in Gelderland en is in 2011 ontstaan uit een fusie tussen De Gelderse Roos en GGz Nijmegen. Op vier locaties (Arnhem, Ede, Nijmegen en Tiel) wordt kwalitatief hoogwaardige specialistische behandeling aangeboden voor mensen met een bipolaire stoornis. Pro Persona is sinds januari 2012 deelnemer aan het landelijk Kenniscentrum Bipolaire Stoornissen (KenBiS).

Aanbod

De behandeling van mensen met een bipolaire stoornis wordt uitgevoerd volgens het zorgprogramma bipolaire stoornissen. Dit zorgprogramma is gebaseerd op de laatste wetenschappelijke inzichten volgens de landelijke richtlijn bipolaire stoornissen. Het zorgprogramma wordt samen met de cliënt via een zorgpad doorvertaald naar een individueel behandelplan. Het resultaat van de behandeling wordt systematisch gevolgd door metingen met vragenlijsten.

Expertise

Wij vergaren kennis en passen deze toe over vroege, optimale behandeling van mensen met een bipolaire stoornis om zodoende functionele beperkingen door de aandoening zo veel mogelijk te beperken en herstel te bevorderen.
Wij bieden de mogelijkheid voor ‘second opinions’ over diagnostiek of behandeling op verzoek van cliënten of behandelaars. Daarbij is het van belang dat de vraagstelling helder is en vooraf schriftelijke informatie over de ziektegeschiedenis beschikbaar wordt gesteld. Verzoeken kunnen worden gericht aan het hoofd zorgprogramma bipolaire stoornissen.

Wetenschappelijk onderzoek

Pro Persona gelooft in de meerwaarde van goede verbindingen tussen de zorg die zij haar cliënten biedt en de toepassing van wetenschappelijke kennis. Daarom vindt in de instelling onderzoek plaats, zowel onder professionals als onder cliënten.
Op het gebied van de bipolaire stoornis wordt binnen het TOPGGz Expertisecentrum Depressie van Pro Persona onderzoek gedaan naar nieuwe interventies bij de behandeling van chronische bipolaire depressie. In samenwerking met het KenBiS wordt onderzoek ontwikkeld over de effecten van vroege diagnostiek en behandeling op het beloop van de bipolaire stoornis. Daarnaast wordt deelgenomen aan onderzoek vanuit andere instellingen.

Contact

Regio Arnhem
De Braamberg
Wagnerlaan 2
6815 AG Arnhem
(026) 312 40 00

Regio Veluwe Vallei
De Riethorst
Willy Brandtlaan 20
6716 RR Ede
(0318) 43 34 00

Regio Nijmegen
TOPGGZ Expertisecentrum Depressie
Nijmeegsebaan 61
6525 DX  Nijmegen
(024) 3436510

Regio Rivierenland
Siependaal
Siependaallaan 3
4003 LE Tiel
(0344) 65 61 11

Meer informatie

Dhr. M. Lochmann van Bennekom, psychiater
Hoofd zorgprogramma bipolaire stoornissen
m.lochmannvanbennekom@propersona.nl

Website
Op onze website staat uitgebreidere informatie over het zorgprogramma bipolaire stoornissen.