Mondriaan

Mondriaan is een instelling voor geestelijke gezondheidszorg in Zuid-Limburg met ca. 37 locaties. We bieden geestelijke gezondheidszorg, preventie en verslavingszorg voor kinderen, volwassenen en ouderen en forensische psychiatrie. Wij zijn er voor alle Zuid-Limburgers; jaarlijks bieden we zorg aan meer dan 10.000 mensen.  Samen met een breed netwerk, werken we aan een mentaal gezondere samenleving. We bieden behandeling, begeleiding, preventie en ondersteuning.  Zoveel mogelijk in de eigen omgeving, en (poli)klinisch als het nodig is. Hiermee vergroten we de mentale veerkracht en weerbaarheid van de mensen die onze hulp vragen. We innoveren onze zorgverlening, investeren in onze professionele ontwikkeling en delen onze kennis en kunde.

Over het behandelaanbod bipolaire stoornissen bij Mondriaan:
https://www.mondriaan.eu/ziektebeelden/hulp-bij-bipolaire-stoornis-manisch-depressief

Contactpersoon is Rob Havermans, psychiater en specialismeleider stemmingsstoornissen.

Contactgegevens Mondriaan: https://www.mondriaan.eu/contact