Mondriaan

Mondriaan is een instelling voor geestelijke gezondheidszorg in Zuid-Limburg met ca. 37 locaties. Jaarlijks bieden wij zorg aan meer dan 10.000 mensen (volwassenen en kinderen) met psychische of psychiatrische klachten en verslavingsproblematiek. Wij bieden ook forensische psychiatrie. De wereld om ons heen verandert, wij veranderen mee. Transparanter, opener, wijkgerichter, dienstbaarder, meer gericht op maatschappelijke participatie en samen leven met elkaar. Wij vinden dat de vraag, wensen en verwachtingen van patiënten, familieleden/naasten, verwijzers, ketenpartners en financiers richtinggevend zijn. Samen werken wij aan herstel, voor een geestelijk gezond Zuid-Limburg.

Over het behandelaanbod bipolaire stoornissen bij Mondriaan
https://www.mondriaan.eu/nl/patienten/ziektebeelden/270/volwassenen/hoge-pieken-en-diepe-dalen

Contactpersoon is de heer R. Havermans, psychiater en geneesheer directeur

Contactgegevens
https://www.mondriaan.eu/