GGZ Friesland

GGZ Friesland, de organisatie voor geestelijke gezondheidszorg in de provincie Friesland, biedt professionele hulp aan mensen met psychiatrische stoornissen of ernstige psychische problemen. Jaarlijks maken zo’n 22.000 mensen gebruik van de hulpverlening. GGZ Friesland biedt zorg op twaalf verschillende locaties, verspreid over de provincie Friesland. GGZ Friesland is sinds 2014 aangesloten als aspirant lid bij het KenBiS.

Zorgpaden

GGZ Friesland werkt met zorgprogramma’s waarin de behandeling van de meest voorkomende stoornissen is vastgelegd in zorgpaden. Dit betekent dat de patiënt vanaf het begin van de behandeling precies weet; hoe vaak en door wie, op welke wijze wordt behandeld, en wanneer er samen met de behandelaar wordt geëvalueerd. De zorgprogramma’s bevatten alleen behandelvormen die bewezen effectief zijn. Ook wordt er toegewerkt naar een snel verloop van de behandeling.

Binnen het zorgprogramma angst- en stemmingsstoornissen vindt diagnostiek en behandeling van bipolaire stoornissen plaats. Bij een bipolaire stoornis wordt de keuze voor het zorgpad bepaald door de stabiliteit van de stemming op dat moment. Bij ontregeling wordt er gekozen voor het zorgpad stabilisatie en bij de remissie fase wordt gekozen voor het zorgpad follow up. Er wordt gestreefd naar een langdurig behoud van een stabiele fase waarbij depressie/manie/hypomanie in remissie zijn. GGZ Friesland streeft naar een sterke samenhang tussen het behandelaanbod van de polikliniek, de dagbehandeling en de kliniek.

Bij patiënten met een bipolaire stoornis met complexe en langdurige problematiek met problemen en een zorgvraag op het gebied van zelfzorg, wonen, participatie, contacten, relatievorming en eventueel middelenmisbruik, kan zij-instroom in het zorgprogramma psychose en rehabilitatie worden overwogen.

Behandeling

GGZ Friesland werkt inhoudelijk volgens de Richtlijn bipolaire stoornissen van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie. Behandelteams bestaan uit een psychiater, arts, sociaal-psychiatrisch verpleegkundige (SPV), klinisch psycholoog, gz-psycholoog, systeemtherapeut en PMT.

Basisonderdelen van de behandeling zijn:

  • Farmacotherapie
  • Coaching door SPV waarbij signaleringsplan, zelfmanagement, life chart en psycho-educatie vaste onderdelen zijn
  • Op indicatie: cognitieve therapie, mindfulness, systeemtherapie of psychomotore therapie
  • (Tijdelijke) inzet van thuisbehandelingsteam in ernstige crisissituaties
  • Begeleiding bij re-integratie/dagbesteding via MindUp

Het betrekken van familie is een belangrijk punt binnen de behandeling. In de psycho-educatie wordt niet alleen de patiënt, maar ook de familie/naastbetrokkenen geïnformeerd over de stoornis.

Wetenschappelijk onderzoek

We zijn er van overtuigd dat het participeren in wetenschappelijk onderzoek de noodzakelijke kritische reflectie ten goede komt. We streven er daarom naar dat medewerkers worden gefaciliteerd in het opzetten van of meewerken aan wetenschappelijk onderzoek. Binnen de eigen organisatie loopt een ervaringsproject met de lithiummeter. 

Contact- en adresgegevens

GGZ Friesland, Sixmastraat 2, 8932 PA Leeuwarden
Postbus 932, 8901 BS Leeuwarden
Telefoon: 058-2848888
www.ggzfriesland.nl

Locaties

Sneek
Locatie Hegedyk
Hegedyk 2
8601 ZR Sneek
0515-436224
Contactpersoon: Mw. A.A.W.Groeneveld-Ockhuysen, psychiater

Heerenveen
Locatie Kastanjelaan
Kastanjelaan 1
8441 NC Heerenveen
0513-619000
Contactpersoon: Mw. A.A.W.Groeneveld-Ockhuysen, psychiater

Leeuwarden
Locatie Hege Wier
Sixmastraat 2
8932 PA Leeuwarden
058-2848888
Contactpersoon: Mw. M. Blaauw-Smit, psychiater

Drachten
Locatie Nij Smellinghe
Compagnonsplein 1
9202 NN Drachten
0512-768000
Contactpersoon: Mw. E. Swart, psychiater

Dokkum
Locatie de Woudvaart
Birdaarderstraatweg 80B
9101 PK Dokkum
0519-229930
Contactpersoon: Mw. E. Swart, psychiater